Coaching to nie zawód, to podejście. Światowej Klasy Coachowie to nie Ci, którzy mają 30 Klientów tygodniowo. Najlepsi Coachowie są ucieleśnieniem Zintegrowanego Coachingu , którzy korzystają z wielu dróg, aby ofiarować podejście coachingowe Światu.

- Przemysław Walter
Międzynarodowy Coach, Trener i Konsultant Zarządzania
Autor #1 w Polsce Certyfikowanej Szkoły Coachów Video ™

Ścieżka rozwoju kompetencji Integrated Coaching ™

Certyfikowana Szkoła Zintegrowanego Coachingu ™

Coaching to najskuteczniejsza metoda rozwoju pracowników. Coaching to również jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin.

Jak wynika z badań najszczęśliwszymi ludźmi na świecie są Ci, którzy pomagają innym. Zatem można by oczekiwać, że Coachowie zarabiają fortunę i są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie.

Niestety, w większości tak nie jest. Smutna prawda na temat rynku coachingowego jest taka, że wiele z najbardziej opiekuńczych osób, które mogłyby wnieść pozytywny wkład w życie tysięcy osób i firm, każdego dnia walczy o przetrwanie i poddaje się po pewnym czasie, ponieważ nie mogą zarobić wystarczającej ilości pieniędzy, aby utrzymać swoją rodzinę, rozwijać się i godnie żyć.

Zapisz się teraz!

Pokonaj śmiertelną chorobę Coachów

Celem Certyfikowanej Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™ jest obalenie mitu, że nie można tworzyć bogatego, pełnego sensu życia, wywierając ogromny, pozytywny wpływ na życie ludzi. Misją Certyfikowanej Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™ jest wprowadzenie właściwej równowagi między uczeniem, jak stać się Wyjątkowym Coachem - potrafiącym pomagać klientom osiągać sukcesy pracując w life coachingu, executive coachingu, career coachingu, business coachingu i pozwala uczyć się jak stać się Prosperującym Coachem - potrafiącym zbudować zdrowy Biznes Coachingowy i zarabiać wystarczającą ilości pieniędzy, aby utrzymać swoją rodzinę, rozwijać się i godnie żyć.

Konstrukcja Szkoły opiera się na założeniach THE New Game of Business Coaching ™ - podejścia skoncentrowanego na oferowaniu procesu coachingowego w różnych formach i rozwijaniu wielu strumieni zysków w biznesie coachingowym - inspirowanego praktyką Światowej Klasy Coachów.

Zapisz się teraz!

Certyfikowana Szkoła Zintegrowanego Coachingu ™ to:

 • 88 godzin sesji szkoleniowych poświęconych rozwojowi kompetencji coachingowych.
 • 25 godzin sesji szkoleniowych poświęconych rozwojowi kompetencji biznesowych.
 • Dostęp do ponad 70 godzin szkoleń video prezentujących najskuteczniejsze modele, umiejętności i narzędzia life coachingu, executive coachingu, business coachingu i career coachingu.
 • Integrated Coaching Buddy Study ™ - Praktyczny trening prowadzenia sesji coachingowych w parach (minimum 50 godzin),
 • Integrated Coaching Lab ™ - Sesje superwizyjne z doświadczonym Coachem, który przeprowadził ponad 3000 godzin indywidualnych sesji coachgowych z Klientami.
 • 2 rodzaje sesji Mentor Coachingu Biznesowego z Cochem, który od dekady prowadzi biznes coachingowy.
 • Dostęp do Change Makers Community ™ - Największego forum wymiany doświadczeń i inspiracji dla Expertów, których Misją jest tworzenie pozytywnej różnicy w Świecie.
 • Dostęp do ponad 700 stron Materiałów Szkoleniowych oraz ponad 200 narzędzi coachingowych zawierających konkretną wiedzę, gotowe know how, instrukcje krok po kroku jak korzystać z określonych technik i narzędzi coachingowych, praktyczne wskazówki oraz propozycje ćwiczeń rozwijających kompetencje doradczo-coachingowo-biznesowe.
 • Bezpłatny Bilet na Konferencję Experts Business Empire Live ™ - Coroczną konferencję dla Absolwentów Szkoły, pozwalającą być na bieżąco z nowinkami ze świata Coachingu.

Rozwiń 3 filary gwarantujące długofalowy sukces w zawodzie Coacha

Udział w Certyfikowanej Szkole Zintegrowanego Coachingu ™ sprzyja zarówno nabywaniu potrzebnej wiedzy jak i praktycznych umiejętności. Jest to połączenie kursu rozwojowego z kursem kompetencyjnym.

Szkoła jest skoncentrowana w szczególności na trzech aspektach gwarantujących długofalowy sukces w Zawodzie Coacha.

Pierwszym jest zapoznanie uczestników z procesem coachingowym oraz z  narzędziami coachingowymi. Pozwala to uzyskać pogłębione zrozumienie roli coacha i specyfiki relacji coachingowej oraz ofiaruje uniwersalną strukturę dla sesji i całego procesu coachingu tak, by Uczestnik mógł ją biegle stosować pracując w Life Coachingu, Executive Coachingu, Career Coachingu czy Business Coachingu.

Drugim aspektem jest szeroko rozumiany rozwój własny Coacha. W naszym podejściu najważniejszym zasobem pracy coacha, jest sam coach. Dlatego tak wiele doświadczeń w czasie kursu skoncentrowanych jest na osobie coacha i uruchamianiu na nowo jego wewnętrznych zasobów.

Trzecim aspektem, jest nauczenie tego, czego brakuje w Zawodzie Coacha - przezwyciężania śmiertelnej choroby coachów, która powoduje, że wielu coachów porzuca ten zawód i wraca do swojej poprzedniej pracy. Bardzo dobrze ujął tą kwestię Steve Chandler, który powiedział: „Za każdym razem, kiedy prowadzisz Coaching zmieniasz Świat. Jednak Coaching może pomóc naszej cywilizacji tylko wtedy, jeśli są Klienci. Bez Klientów nie jesteś Coachem.”

Certyfikowana Szkoła Zintegrowanego Coachingu ™ powstała, ponieważ, jest coś, czego brakuje w naszym zawodzie, i to jest najważniejsze: umiejętności pozyskiwania Klientów i budowania zdrowego Biznesu Coachingowego. Dlatego tak wiele miejsca w czasie kursu, poświęcisz na rozwijaniu swoich kompetencji biznesowych. Chcemy, żebyś pod koniec kursu nie tylko wiedział dokładnie, jak krok po kroku rozpocząć, budować i rozwijać prosperujący biznes coachingowy, ale miał zbudowane podstawy swojego biznesu i pozyskanych pierwszych, płatnych Klientów.

Program kończy się pisemnym i praktycznym egzaminem, po zaliczeniu którego Uczestnicy zdobywają certyfikat Certified Mastery Coach of Integrated Coaching™.

Dodatkowo, ponieważ Szkoła uczy wszystkich zalecanych przez ICF kompetencji coachingowych (i znacznie, znacznie więcej) ukończenie szkoły UMOŻLIWIA ZŁOŻENIE WNIOSKU I UBIEGANIE SIĘ PRZEZ NASZYCH ABSOLWENTÓW O AKREDYTACJĘ ICF NA POZIOMIE ACC.

Metaforą Certyfikowanej Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™ jest mały koliber. Skrzydła kolibra poruszają się osiemdziesiąt razy na sekundę. Koliber może obracać się dookoła, co pozwala mu unosić się w powietrzu, latać do przodu i do tyłu, w górę i w dół, a nawet do góry nogami. Prawa fizyki, mówią, że to niemożliwe, by koliber mógł latać.

Dedykujemy Certyfikowaną Szkołę Zintegrowanego Coachingu ™ tym wszystkim, którzy są gotowi robić niemożliwe.

Zapisz się teraz!

Cele Szkoły

Celem Certyfikowanej Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™ jest:

 • Przygotowanie do samodzielnego wykonywania Zawodu Coacha, i profesjonalnego prowadzenia coachingu ścieżką coachingu indywidualnego (personal/life/executive/career coaching), jak i korporacyjnego (corporate/executive/business coaching), w roli niezależnego coacha, z pozycji managera w roli coacha, jak również coacha wewnętrznego.
 • Poznanie spójnego modelu prowadzenia sesji doradczo-coachingowej trwającej od 15 do 45 minut, która pomaga precyzyjnie określić, czego klient naprawdę chce, co uniemożliwia mu uzyskiwanie rezultatów i przełamywać wewnętrzne bariery, aby klient podjął działania i przekształcał swoje życie teraz i w przyszłości.
 • Zrozumienie, przyswojenie i nabycie pewności siebie w prowadzeniu procesu coachingu opartego na modelu kompetencyjnym zgodnym ze standardami ICF.
 • Trening nabytych umiejętności i praktyczne wykorzystywanie poznawanych narzędzi coachingowych prowadząc sesje coachingowe, które poddawane są superwizji.
 • Przełamanie największego tabu Zawodu Coacha - pieniędzy i jak je zarabiać w biznesie coachingowym.
 • Nabycie, rozwój i praktyczne wdrożenie umiejętności biznesowych, czego efektem będzie: wybór swojej niszy coachingowej, zbudowanie odpowiedniej marki, oraz stworzenie infrastruktury służącej pozyskiwaniu i utrzymywaniu klientów i partnerów biznesowych.
 • Opanowanie i praktyczny trening procesu budowania stałego strumienia nowych, wysoko płatnych klientów oraz pozyskanie pierwszych, płatnych Klientów.
 • Rozwój swoich zysków i wpływu na Siebie i Klientów poprzez zbudowanie wielu strumieni dochodów w biznesie coachingowym, opartych na metodologii THE New Game of Business Coaching.
 • Kształtowanie właściwych postaw i uruchamianie wewnętrznych zasobów Coacha, które będą napędzać Twoją pasję, poszerzać wizję i gotowość do przezwyciężania naturalnych obaw i podejmowania koniecznych kroków, do realizacji swojego marzenia o własnej, dobrze prosperującej praktyce coachingowej.
 • Stworzenie Tobie unikalnych warunków i szansy, abyś stworzył zdrowy biznes coachingowy i odniósł sukces na rynku na swoich warunkach.
Zapisz się teraz!

Formuła i konstrukcja Szkoły

 • Formuła Certyfikowanej Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™ to podejście holistyczne, biznesowe i zintegrowane.
 • Podejście holistyczne uwzględnia fakt, że każdy człowiek funkcjonuje na 8 poziomach uczenia się zmiany, które wywierają ogromny wpływ na nasze zachowania. W diagnozie naszego zachowania oprócz wiedzy, umiejętności i doświadczenia istotną rolę odgrywają: nasze przekonania, system i hierarchia wartości, poczucie tożsamości jak również nasza Misja życiowa. Każdy z tych poziomów może obniżać lub podnosić naszą efektywność. W tym ujęciu proces coachingu polega na odkrywaniu poziomu (punktu przyłożenia dźwigni), na którym leży blokada i na którym należy dokonać interwencji, dzięki czemu zmiana jest łatwiejsza, szybsza i przede wszystkim trwała. Podczas całej Szkoły poznasz 2 procesy coachingu: „from Bottom to Top” - proces, który pomaga precyzyjnie określać, czego klient naprawdę chce, co uniemożliwia mu uzyskiwanie rezultatów oraz pozwala przełamywać wewnętrzne ograniczenia i uruchamiać wewnętrzne zasoby klienta, aby podejmował działania i wznosił swoje życie na wyższy poziom, oraz „from Top to Bottom” - kiedy będziesz pomagać Klientowi odkrywać i definiować Misję życiową a następnie wyznaczyć Zintegrowane Tożsamości ™, Zintegrowane Cele ™, Przewartościować Życie i Stworzyć Zintegrowane Plany Działania ™, aby miał pełne głębokiego sensu i zrównoważone życie.
 • Podejście biznesowe pozwala zająć się największym tabu Zawodu Coacha - zarabianiem pieniędzy. Zawód Coacha ma dwojaki problem: jest niska bariera wejścia (wystarczy rozpocząć proces oferowania coachingu na rynku) i wysoka bariera osiągnięcia sukcesu w tym zawodzie. Problem w tym, że tylko w 50% o Twoim sukcesie w Zawodzie Coacha decydują Twoje kompetencje coachingowe. Drugie 50% które trzeba rozwijać, aby stać się Prosperującym Coachem zależy od umiejętności Tworzeniem Klientów. Dlatego tak długo, jak pozostaje to da Ciebie "trudne" nie będziesz w stanie osiągać sukcesów w tym zawodzie. Z tego powodu Misją Certyfikowanej Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™ jest stworzenie bezpiecznych warunków, abyś poznał, zaczął praktykować i nabył pewności w sztuce Tworzenia Klientów.
 • Światowej Klasy Coachowie wiedzą, że Coaching to nie zawód - to podejście. Dlatego każdy z nich jest ucieleśnieniem Zintegrowanego Coachingu ™, który umożliwia ofiarowanie podejścia coachingowego Światu z wykorzystaniem wielu dróg. Bardzo dobrze podsumował to Thomas Leonard - założyciel ICF: „Budując biznes spraw by był elastyczny, oparty na systemach i pasywny.” Podejście Zintegrowane sprawia, że: 1. Możesz promować swoje usługi coachingowe czując się naturalne, 2. Szybciej zyskasz status eksperta i to Ty będziesz decydować z kim chcesz pracować, 3. Będziesz mógł zacząć pobierać opłaty, które będą odzwierciedlać rzeczywistą wartość, którą wnosisz do życia innych ludzi, 4. Zbudujesz zdrowy biznes coachingowy i będziesz mógł rozwijać źródła dźwigni finansowej w praktyce, tak aby Twój potencjalny dochód stał się niemal nieograniczony, 5. Będziesz mógł służyć Światu nawet długo po swoim odejściu.
 • Cykl zasadniczy zajęć w ramach Szkoły trwa 3 miesiące i obejmuje 2 szkolenia rozwoju kompetencji coachingowych i samoświadomości coacha (80 godzin zegarowych). W trakcie tych warsztatów odbywa się intensywny trening wszystkich umiejętności zawodowych coacha, aby efektywnie pomagać klientom w biznesie, karierze i życiu. 2 szkoleń rozwoju kompetencji biznesowych (26 godzin zegarowych), których efektem będzie wybór swojej niszy coachingowej, zbudowanie odpowiedniej marki, oraz stworzenie infrastruktury służącej pozyskiwaniu i utrzymywaniu klientów i partnerów biznesowych oraz pozyskanie pierwszych, płatnych klientów.
 • W trakcie szkolenia jak również między poszczególnymi modułami Szkoły będziesz ćwiczył proces coachingu w parach - Integrated Coaching Buddy Study ™ (co najmniej 50 godzin) poddawany interwizji przez samych uczestników i superwizji przez doświadczonego coacha - Integrated Coaching Labs ™ (co najmniej 4 godziny).
 • W trakcie szkolenia przejdziesz 2 sesje Mentor Coachingu Biznesowego, podczas których będziesz dyskutować i udoskonalać każdy, ważny dla Ciebie aspekt swojego biznesu coachingowego i procesu Tworzenia Klientów (co najmniej 4 godziny).
Zapisz się teraz!

Struktura Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™:

Praktyka coachingowa

Moduł I Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™ (nieobowiązkowy) to dostęp do 6 godzin nagrania video ze szkolenia Mastery Coaching Fundamentals ™, które nauczy Cię podstaw Zintegrowanego Coachingu ™, w tym podstaw unikalnych rozwiązań i podejścia coachingu zorientowanego na cel i zapewni Tobie możliwość doświadczenia profesjonalnej rozmowy coachingowej. To doskonały wstęp do podjęcia świadomej decyzji o kontynuowaniu swojej ścieżki rozwojowej w Zawodzie Coacha.

To 5 - dniowe szkolenie dostarcza kompleksowej wiedzy i umiejętności oraz pozwala krok po kroku na praktyczne opanowanie narzędzi wykorzystywanych w krótkoterminowym procesie coachingu zorientowanego na cel. W trakcie szkolenia będziesz rozwijać wszystkie zalecane przez ICF kompetencje coachingowe. Poznasz wszystkie standardy coacha oraz wymiary gwarantujące sukces w pracy coachingowej i już po 2,5 dniach szkolenia będziesz potrafił przeprowadzać pełne, w pełni profesjonalne sesje coachingowe ze swoimi klientami.

Między poszczególnymi Modułami Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™ Uczestnicy zachęcani są do ćwiczenia poznanego modelu, umiejętności i narzędzi coachingowych prowadząc serię sesji coachingowych w parach - Integrated Coaching Buddy Study ™.

Sesje te są nagrywane i poddawane procesowi superwizji przez doświadczonego Coacha. Celem Integrated Coaching Labs ™ jest doświadczenie prowadzenia coachingu jako całościowego procesu, nie zaś pojedynczych sesji. Cała seria składa się z obserwacji 4 spotkań coacha z tym samym klientem. Uczestnicy indywidualnie odsłuchują 30 minutową sesję coachingową, a następnie omawiaja ją podczas warsztatu telefonicznego z Coachem - Superwizorem. Podczas sesji superwizyjnej Uczestnik otrzymuje poszerzoną informację zwrotną na temat rozwoju swoich kompetencji coachingowych.

Moduł IV Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™ to dostęp do 14 godzin nagrania video szkolenia Experts Busines Empire ™, które uczy 7 Kroków jak rozpocząć, zbudować i rozwijać dochodowy biznes coachingowy i zarabiać na swojej pasji i wiedzy w Internecie.

W trakcie szkolenia nauczysz się 7 kluczowych koncepcji umożliwiających tworzenie Prosperującego Biznesu Coachingowego:

 1. Jak ANALIZOWAĆ rynek, klientów, konkurencję i wybrać najlepszy rynek (niszę) dla Siebie?
 2. Jak w krótkim czasie zbudować markę i WYPOZYCJONOWAĆ się i uzyskać status wysoko cenionego i opłacanego Experta w dowolnej dziedzinie.
 3. Jak OPAKOWAĆ swoją wiedzę i instrukcje w formie treści tworząc lukratywne Produkty oraz Usługi dostępne on-line.
 4. Jak TWORZYĆ stronę internetową i infrastrukturę, służącą pozyskiwaniu i utrzymywaniu klientów i partnerów biznesowych.
 5. Jak NAWIĄZYWAĆ relacje i współpracować z innymi ekspertami, aby poszerzać swój zasięg i zwiększać sprzedaż oraz dochody.
 6. Jak ROBIĆ strategiczne kampanie i skutecznie PROMOWAĆ treści, markę, produkty, usługi i programy w Internecie.
 7. Jak BUDOWAĆ i ROZWIJAĆ strumienie zysków w biznesie coachingowym, tak aby Twój potencjalny dochód stał się niemal nieograniczony.

Build Your Experts Empire - Know Can Do! ™ to 2 godzinne sesje Mentor Coachingu Biznesowgo, podczas których będziesz mógł przedyskutować i udoskonalić każdy, ważny dla Ciebie aspekt Twojego biznesu coachingowego i uzyskać odpowiedź na wszelkie pytania dotyczące budowania Prosperujacego Biznesu. To unikalna szansa, aby uzyskać indywidualną uwagę i wsparcie dla Twojego biznesu lub pomysłu na biznes - co jest dość rzadkie dzisiaj w Internecie.

Unikalne i jedyne w Polsce Szkolenie Coachingu na poziomie Advanced, które uczy kompletnego procesu coachingu „from Top to Bottom.” Szkolenie daje niepowtarzalną możliwość opanowania zupełnie nowych, zaawansowanych technologii i narzędzi zmiany osobistej, a także uczenia się, jak ich używać w pracy z klientami na poziomach: misji, tożsamości, wartości czy przekonań. W trakcie 5 - dniowego szkolenia nauczysz się konkretnych metod pomagania klientom w odkrywaniu głębokiego sensu życia, przebudzania i ponownego odkrywania samego siebie, rozumienia systemu, który kieruje dzisiaj ich życiem, przeprojektowywania systemu, aby zapewniał spójność, witalność i motywację do działania, ujarzmiania siły która niszczy i która buduje - zmiany przekonań oraz likwidowania wewnętrznych ograniczeń, tworzenia planów i strategii działania, budowania głębokich relacji, zdrowej pewności siebie, poczucia własnej wartości i wiele, wiele więcej.

Moduł VII Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™, to druga część Sesji Integrated Coaching Buddy Study ™, których celem jest praktyczny trening poznanego modelu, umiejętności i narzędzi coachingowych podczas prowadzenia serii sesji coachingowych w parach.

Sesje te są nagrywane i poddawane procesowi superwizji przez doświadczonego Coacha. Celem Integrated Coaching Labs ™ jest doświadczenie prowadzenia coachingu jako całościowego procesu, nie zaś pojedynczych sesji. Cała seria składa się z obserwacji 4 spotkań coacha z tym samym klientem. Uczestnicy indywidualnie odsłuchują 30 minutową sesję coachingową, a następnie omawiaja ją podczas warsztatu telefonicznego z Coachem - Superwizorem. Podczas sesji superwizyjnej Uczestnik otrzymuje poszerzoną informację zwrotną na temat rozwoju swoich kompetencji coachingowych.

Get CoachingClient Now ™ to miesięczne szkolenie on-line na żywo, które uczy krok po kroku jak zbudować kompletny system, który gwarantuje stały przypływ nowych, wysoko płatnych Klientów Coachingowch teraz i w przyszłości. Szkolenie wypełnione jest zaawansowanymi strategiami i taktykami marketingowymi, które pozwalają promować swoje usługi coachingowe i Tworzyć Klientów czując się całkowicie naturalnie i swobodnie.

Get Hired This Week ™ to 2 godzinne sesje Mentor Coachingu Biznesowgo, podczas których będziesz mógł przedyskutować i udoskonalić każdy, ważny dla Ciebie aspekt Twojego systemu Tworzenia Klientów i uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące marketingu usług coachingowch. To również unikalna szansa, aby uzyskać poszerzoną informację zwrotną na temat rozwoju swoich kompetencji biznesowych i pozyskać pierwszych, płatnych Klientów.

Badania naukowe wykazują, iż skuteczność zdobytych kompetencji wzrasta, jeżeli uczestnicy kursu mają zapewnione wsparcie podczas procesu transferu nowych kompetencji w praktyce. Służy temu Integrated Coaching FollowUp Session ™. Jest to warsztat, na którym uczestnicy rozwijają materiał zdobyty podczas kursu jak również poddają analizie obszary stanowiące dla nich największe wyzwanie i projektują sposoby ich realizacji.

Bezpośrednio po sesji FollowUp odbędzie się praktyczny Proces Certyfikacyjny. Polega on na przeprowadzeniu przez Uczestnika sesji Coachingowej. W tym celu jeden z Uczestników Szkolenia wciela się w "rolę" klienta i pracuje ze swoim rzeczywistym celem. W czasie tej sesji zwraca się uwagę na poziom rozumienia procesu coachingowego, znajomość narzędzi oraz prezentowane umiejętności i postawy. Sesja zakończona jest precyzyjną informacją zwrotną. Po zaliczeniu Procesu Certyfikacyjnego Uczestnik zdobywa certyfikat Certified Master Coach of Integrated Coaching™.

Dodatkowo, ponieważ Szkoła uczy wszystkich zalecanych przez ICF kompetencji coachingowych (i znacznie, znacznie więcej) ukończenie szkoły UMOŻLIWIA ZŁOŻENIE WNIOSKU I UBIEGANIE SIĘ PRZEZ NASZYCH ABSOLWENTÓW O AKREDYTACJĘ ICF NA POZIOMIE ACC.

 • Jeszcze przed rozpoczęciem Szkoły każdy Uczestnik może otrzymać dostęp do Change Makers Community ™ - Społeczności Expertów, których misją jest robienie pozytywnej różnicy w życiu innych ludzi. Change Makers Community ™ to unikalne forum wymiany doświadczeń, współpraca, możliwość zadawania pytań, otrzymywania gotowych odpowiedzi i wsparcia, dzielenia się swoim doświadczeniem i pomagania innym, inspirowania się, nawiązywanie nowych znajomości, poznawanie ludzi z branży oraz dzielenie się najlepszymi praktykami w gronie profesjonalnych coachów, mentorów, doradców, konsultantów, trenerów, z całej Polski.
 • Już po pierwszym Module Szkoły Zintegrowanego Coachingu każdy Uczestnik otrzymuje dostęp do ponad 70 godzin szkoleń video prezentujących najskuteczniejsze modele, umiejętności i narzędzia life coachingu, executive coachingu, business coachingu i career coachingu. To unikalne wsparcie dla Absolwentów, poprzez nieograniczony dostęp do materiałów szkoleniowych, demonstracji sesji coachingowych , prezentacji, ćwiczeń oraz narzędzi coachingowych. Dzięki temu każdy Uczestnik Szkoły będzie mógł raz jeszcze, w komfortowych warunkach, w zaciszu swojego domu i gabinetu przejść przez wybrane moduły Szkoły dowolną ilość razy, modelować warsztat Profesjonalnego Coacha oraz rozwijać nowe umiejętności i poznawać nowe narzędzia doradczo-coachingowe.
 • Integrated Coaching Gym ™ - Każdy Uczestnik otrzyma prywatny numer do Trenera prowadzącego z możliwością osobistego kontaktu (maksymalnie 15 minut) raz w tygodniu o ustalonej porze, którego celem jest szybka konsultacja i wsparcie w procesie wdrażania poznawanych umiejętności w praktyce i biznesie coachingowym.
 • Każdy Uczestnik Szkoły otrzymuje Specjalnie zaprojektowane Materiały Szkoleniowe (ponad 700 stron) oraz Narzędzia Coachingowe (ponad 200) zawierające konkretną wiedzę, gotowe know how, instrukcje krok po kroku jak korzystać z określonych technik i narzędzi coachingowych, praktyczne wskazówki oraz propozycje ćwiczeń rozwijających kompetencje doradczo-coachingowo-biznesowe.
 • Bezpłatny bilet na Experts Busieness Empire Live ™ - Raz w roku Instytut Coachingu i Mentoringu organizuje specjalną Konferencję dla swoich Absolwentów, której celem jest przekazanie najnowszych strategii i technik marketingu i sprzedaży usług doradczo-coachingowych. Program każdej Konferencji współtworzą sami Uczestnicy, którzy przez cały rok na Społeczności Change Makers Community ™ zgłaszają tematy, których chcieliby się nauczyć podczas Konferencji. Konferencja to nie tylko doskonała okazja by być na bieżąco w nowinkach ze świata coachingu, to również możliwość spotkania ciekawych ludzi, nawiązania nowych znajomości i stworzenia nowych inicjatyw.

Ramowy Program rozwoju kompetencji w ramach Szkoły:

Certyfikowana Szkoła Zintegrowanego Coachingu ™ uczy wszystkich zalecanych przez ICF kompetencji Coachingowych i znacznie, znacznie więcej. Misją Szkoły jest pełne profesjonalne przygotowanie do wykonywania Zawodu Coacha i zbudowania Prosperującego Biznesu Coachingowego umożliwiającego godne życie dopasowane do Twoich potrzeb.


Kompetencje Moduł I Moduł II Moduł III Moduł IV Moduł V Moduł VI Moduł VII Moduł VIII Moduł IX Moduł X
Budowanie zasobnego stanu wewnętrznego Coacha
Budowanie porozumienia i relacji Coachingowej
Kalibracja w Coachingu
3 poziomy słuchania w Coachingu
Integracja wartości
Uznanie i świętowanie w Coachingu
Pierwsza konsultacja
Zawieranie kontraktu i umowy coachingowej
Proces wyznaczania celu w Coachingu
Mocne pytania w Coachingu
Psychogeografia i Coaching na poziomie Środowiska
Poprawa działania i Coaching na poziomie zachowań
Modelowanie i Coaching na poziomie umiejętności
Odkrywanie Sensu życia i Coaching na poziomie Misji
Proces przebudzania i Coaching na poziomie Tożsamości
Wyznaczanie Zintegrowanych Celów
Przewartościowywanie życia i Coaching na poziomie wartości
Pokonywanie wewnętrznych blokad i Coaching na poziomie przekonań
Projektowanie Zintegrowanych Planów działania
Zarządzanie Życiem i budowanie równowagi życiowej.
Motywacja i konsekwencja w działaniu
Proces analizy runku, klientów, konkurencji
Wybór niszy i najważniejszego rynku docelowego
Tworzenie, budowanie i wprowadzanie marki na rynek
Tworzenie innowacyjnych produktów i usług
Budowanie strony internetowej i infrastruktury sprzedaży i pozyskiwania Partnerów biznesowych
Pozyskiwanie wymarzonych Partnerów
Budowanie systemów referencyjnych
Tworzenie strategicznych kampanii marketingowych i wprowadzanie produktów i usług na rynek
Budowanie wielu strumieni dochodów i rozwijanie Zysków oraz Wpływu na Rynku
Tworzenie programu Coachingowego
Tworzenie przekonującej oferty Coachingowej.
Budowanie systemu, który gwarantuje stały przypływ nowych, wysoko płatnych Klientów Coachingowych.
Zaawansowane strategie i techniki Tworzenia Klientów Coachingowych.
Zapisz się teraz!

Wsparcie Uczestników przed, w trakcie i po zakończeniu Szkoły

Misją Certyfikowanej Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™ jest wprowadzenie właściwej równowagi między uczeniem, jak stać się Wyjątkowym Coachem i uczeniem jak stać się Prosperującym Coachem - potrafiącym zbudować zdrowy Biznes Coachingowy i zarabiać wystarczającą ilość pieniędzy by utrzymać rodzinę, rozwijać się i godnie żyć według własnych potrzeb. Aby zrealizować tą Misję Szkoła zapewnia unikalne wsparcie dla wszystkich Uczestników, Absolwentów jak również osób, które dopiero myślą o realizacji swojej Pasji pomagania innym w Coachingu.

Wsparcie przed rozpoczęciem kursu coachingu:

 • Jeszcze przed rozpoczęciem Szkoły, każda osoba może otrzymać dostęp do Change Makers Community ™ - Społeczności Expertów, których Misją jest robienie pozytywnej różnicy w życiu innych ludzi. Change Makers Community ™ to unikalne forum wymiany doświadczeń, współpraca, możliwość zadawania pytań, otrzymywania gotowych odpowiedzi i wsparcia, dzielenia się swoim doświadczeniem i pomagania innym, inspirowania się, nawiązywanie nowych znajomości, poznawanie ludzi z branży oraz dzielenie się najlepszymi praktykami w gronie profesjonalnych coachów, mentorów, doradców, konsultantów, trenerów, z całej Polski.

Wsparcie w trakcie trwania kursu coachingu:

 • Poszczególne Moduły Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™ mają charakter warsztatowy. Przez 80% czasu Uczestnicy rozwijają poznawane umiejętności i wykorzystują w praktyce narzędzia coachingowe. W tym celu prowadzą sesje coachingowe w parach i trójkach, które poddawane są interwizji ze strony samych Uczestników jak również superwizji przez trenera prowadzącego. Dzięki temu mogą przedyskutować autentyczne przypadki i omówić możliwe działania, wątpliwości, dylematy. Mają także możliwość uzyskania precyzyjnych i rzeczowych informacji zwrotnych na temat przejawianych zdolności, rozwijanych umiejętności, sposobów działania, własnego stylu pracy oraz postawy, jednocześnie mogąc trenować umiejętność pracy interwizyjnej oraz pracy feedbackiem z innymi Uczestnikami szkolenia.
 • Kontynuacją dla ćwiczeń realizowanych w trakcie Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™ jest praca pomiędzy modułami. Uczestnicy tworzą pary, które regularnie ćwiczą prowadzenie sesji coachingowych, spotykając się osobiście lub pracując na odległość - Integrated Coaching Buddy Study ™. Celem tego Modułu jest doświadczenie prowadzenia coachingu jako całościowego procesu, nie zaś pojedynczych sesji. Sesje te poddawane są procesowi superwizji - Integrated Coaching Labs ™ - co pozwala na uzyskanie znacznie większej płynności i pewności siebie w prowadzeniu rozmów coachingowych, a jednocześnie zapewnia możliwość uzyskiwania wartościowej informacji zwrotnej.
 • W trakcie Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™ Uczestnicy mają możliwość skorzystania z dwóch sesji Mentor Coachingu Biznesowego, których celem jest przedyskutowanie i udoskonalenie każdego, ważnego dla Ciebie aspektu Twojego biznesu coachingowego i systemu Tworzenia Klientów. To również niesamowita okazja na uzyskanie odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące budowania Prosperującego Biznesu i szansa, aby uzyskać indywidualną uwagę i wsparcie dla Twojego biznesu lub pomysłu na biznes - co jest dość rzadkie dzisiaj w świecie. Efektem tych sesji będzie wybór swojej niszy coachingowej, zbudowanie odpowiedniej marki, stworzenie infrastruktury służącej pozyskiwaniu i utrzymywaniu klientów i partnerów biznesowych oraz pozyskanie pierwszych, płatnych Klientów.
 • Już po pierwszym Module Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™ każdy Uczestnik może otrzymać (z 50% zniżką) dostęp do ponad 70 godzin szkoleń video prezentujących najskuteczniejsze modele, umiejętności i narzędzia life coachingu, executive coachingu, business coachingu i career coachingu. To unikalne wsparcie dla Absolwentów, poprzez nieograniczony dostęp do materiałów szkoleniowych, demonstracji sesji coachingowych , prezentacji, ćwiczeń oraz narzędzi coachingowych. Dzięki temu będziesz mógł raz jeszcze, w komfortowych warunkach, w zaciszu swojego domu i gabinetu przejść przez wybrane moduły Szkoły dowolną ilość razy, modelować warsztat Profesjonalnego Coacha oraz rozwijać nowe umiejętności i poznawać nowe narzędzia doradczo-coachingowe.
 • Po zakończeniu każdego Modułu Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™ Uczestnicy otrzymują specjalnie zaprojektowane Materiały Szkoleniowe (ponad 700 stron) oraz Narzędzia Coachingowe (ponad 200) zawierające konkretną wiedzę, gotowe know how, praktyczne wskazówki oraz propozycje ćwiczeń rozwijających kompetencje doradczo-coachingowo-biznesowe.

Wsparcie po zakończeniu kursu coachingu:

 • Integrated Coaching Gym ™ - Po zakończeniu Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™ każdy Uczestnik otrzymuje prywatny numer do Trenera prowadzącego z możliwością osobistego kontaktu (maksymalnie 15 minut) raz w tygodniu o ustalonej porze, którego celem jest szybka konsultacja i wsparcie w procesie wdrażania poznawanych umiejętności w praktyce i biznesie coachingowym.
 • Bezpłatny bilet na Experts Business Empire Live ™ - Raz w roku Instytut Coachingu i Mentoringu organizuje specjalną Konferencję dla swoich Absolwentów, której celem jest przekazanie najnowszych strategii i technik marketingu i sprzedaży usług doradczo-coachingowych. Program każdej Konferencji współtworzą sami Uczestnicy, którzy przez cały rok w Społeczności Change Makers Community ™ zgłaszają tematy, których chcieliby się nauczyć podczas Konferencji. Konferencja to nie tylko doskonała okazja by być na bieżąco w nowinkach ze świata coachingu, to również możliwość spotkania ciekawych ludzi, nawiązania nowych znajomości i stworzenia nowych inicjatyw.
 • Dostęp do Cyklicznych warsztatów z cyklu Masterclass ™. Masterclass ™ to cykliczne, grupowe warsztaty tematyczne skupiające się wokół specyficznych zagadnień i rozwoju specjalistycznych kompetencji coachingowych i biznesowych. Celem tych warsztatów jest ugruntowanie zdobywanej wiedzy, rozwiewanie wszelkich niejasności, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności oraz wsparcie nowych Coachów na etapie wdrażania zdobywanej wiedzy w praktyce.
 • Dodatkowe zniżki na udział w II poziomie Certyfikowanej Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™ i możliwość rozwoju specjalistycznych kompetencji w obszarze Diagnozowania i zarządzania talentami, Corporate Coachingu, Career Coachingu oraz Team Coachingu.
Zapisz się teraz!

Korzyści z uczestnictwa w Szkole

 • Poznanie uniwersalnej struktury dla sesji i całego procesu coachingu, zdobycie praktycznych umiejętności i zyskanie pewności i biegłości w prowadzeniu indywidualnego coachingu holistycznego pracując w Life Coachingu, Executive Coachingu, Career Coachingu czy Business Coachingu.
 • Poznanie szerokiego zakresu narzędzi coachingowych (objętych prawami autorskimi) i ich stosowania, służących efektywnemu pomaganiu Klientom w biznesie, karierze i życiu.
 • Możliwość uzyskania certyfikatu Master Coach ™.
 • Poznanie reguł i nabycie umiejętności tworzenia własnych struktur i narzędzi.
 • Zbudowanie fundamentów Prosperującego Biznesu Coachingowego - wybór swojej niszy coachingowej, zbudowanie odpowiedniej marki oraz stworzenie infrastruktury służącej pozyskiwaniu i utrzymywaniu klientów i partnerów biznesowych.
 • Budowa systemu gwarantującego przypływ stałego strumienia nowych, wysoko płatnych klientów oraz pozyskanie pierwszych, płatnych Klientów.
 • Rozwój swoich zysków i wpływu na Siebie i Klientów poprzez zbudowanie wielu strumieni dochodów w biznesie coachingowym, opartych na metodologii THE New Game of Business Coaching.
 • Własny rozwój - uczestnicy przechodzą przez wiele doświadczeń na wielu poziomach uczenia się i zmiany oraz przechodzą swój indywidualny proces coachingu.
 • Możliwość członkostwa w Change Makers Community ™ - Społeczności Expertów, których Misją jest robienie pozytywnej różnicy w życiu innych ludzi. ChangeMaker Community ™ to unikalne forum wymiany doświadczeń, współpraca, możliwość zadawania pytań, otrzymywania gotowych odpowiedzi i wsparcia, dzielenia się swoim doświadczeniem i pomagania innym, inspirowania się, nawiązywanie nowych znajomości, poznawanie ludzi z branży oraz dzielenie się najlepszymi praktykami w gronie profesjonalnych coachów, mentorów, doradców, konsultantów, trenerów, z całej Polski.
 • Możliwość dalszego pogłębiania wiedzy i umiejętności przez udział w cyklicznych warsztatach pogłębiających kompetencje coachingowe.
 • Uczestnictwo w kursach aplikacyjnych II poziomu: Diagnozowanie i zarządzanie talentami, Corporate Coachingu, Career Coachingu oraz Team Coachingu.
 • Możliwość zdobycia Certyfikatu Master Coach.
 • Stały dostęp do unikalnego wsparcia na każdym etapie rozwoju: przed szkoleniem, w trakcie szkolenia jak i po jego zakończeniu.
Zapisz się teraz!

Adresaci Szkoły:

Certyfikowana Szkoła Zintegrowanego Coachingu ™ adresowane jest do:

 • Wszystkich osób, których zadaniem jest wspieranie pracowników w efektywnym osiąganiu celów. Mamy na myśli Właścicieli Firm, Dyrektorów, Managerów, Specjalistów HR.
 • Wszystkich Specjalistów i Expertów, których Misją jest tworzenie pozytywnej różnicy w życiu innych ludzi i Świata. Mamy na myśli specjalistów różnych dziedzin, konsultantów, trenerów, nauczycieli, mentorów, członków Fundacji i Stowarzyszeń.
 • Osób, które dopiero myślą o Zawodzie Coacha, chcą zmienić swój zawód lub rozpocząć równoległą karierę, by móc realizować swoją pasję pomagania innym i szukają kompleksowego szkolenia, które krok po kroku przygotuje Cię do profesjonalnego prowadzenia coachingu ścieżką coachingu indywidualnego (personal/life/executive/career coaching), jak i korporacyjnego (corporate/executive/business coaching), w roli niezależnego coacha, z pozycji managera w roli coacha, jak również coacha wewnętrznego.
 • Absolwentów innych Szkół Coachingu lub osób, które mają niewielkie doświadczenie w Zawodzie Coacha, którzy zaczęli odczuwać pierwsze symptomy śmiertelnej choroby coachów - która powoduje że ludzie rezygnują z tego zawodu i wracają do swojej poprzedniej pracy i chcą nauczyć się jak rozpocząć, zbudować i rozwijać Prosperujący Biznes Coachingowy.
 • Doświadczonych Coachów, który prowadzą dobrze prosperujący biznes coachingowy jednak coraz częściej dostrzegają, że osiągnęli „sufit coachingowy” - poziom, w którym nie są w stanie zarabiać więcej pieniędzy prowadząc sesje coachingowe i szukają inspiracji jak zbudować i rozwijać nowe strumienie dochodów w biznesie coachingowym i zwiększać swoje dochody wykładniczo.

Podsumowując, uczestnikami Certyfikowanej Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™ najczęściej są:

 • Coachowie pracujący w life coachingu; career coachingu, job coachingu; executive coachingu, business coachingu, corporate coachingu, chcący rozwijać swój warsztat w tym obszarze;
 • Coachowie pragnący zbudować zdrowy, prosperujący biznesy coachingowi oparty na wielu strumieniach dochodów coachingowych wg modelu THE New Game od Business Coaching ™.
 • Dyrektorzy, Kierownicy, Managerowie, Specjaliści HR, którzy wykorzystują bądź chcieliby wykorzystywać coaching w swojej pracy.
 • Nauczyciele, Trenerzy, Konsultanci, którzy chcę wzbogacić swój profesjonalny warsztat o podejście coachingowe.
 • Doradcy zawodowi, Pośrednicy pracy, Liderzy klubów pracy, którzy chcą zwiększyć swoją efektywność wykorzystując modele, umiejętności i narzędzia THE 7-W Strategy ™.
 • Przywódcy, Liderzy i Kierownicy odpowiedzialni za zarządzanie i rozwój pracowników, chcący wprowadzić kulturę coachingu w swojej organizacji.
Zapisz się teraz!

Sposób prowadzenia zajęć

Certyfikowana Szkoła Zintegrowanego Coachingu ™ jest poważnym i głębokim zobowiązaniem zarówno Twoich nauczycieli, jak i Twoim. Nie jest to szkolenie, na którym można tylko być, usiąść i wysłuchać teorii, ale aktywnym procesem poznawczym, w którym doświadczasz procesu coachingu z 3 niezależnych perspektyw: klienta, coacha oraz niezależnego obserwatora. Szkolenie prowadzone jest na wielu poziomach z użyciem zaawansowanych technologii trenerskich, dzięki czemu zdobędziesz nie tylko potrzebną wiedzę, umiejętności i narzędzia coachingowe – zdobędziesz coś znacznie cenniejszego: postawy Światowej Klasy Coachów - gwarantujące stawanie się Wyjątkowym Coachem i Prosperującym Coachem - potrafiącym zarabiać wystarczającą ilość pieniędzy, aby utrzymać rodzinę, rozwiać się i godnie żyć według własnych potrzeb.

Z tych powodów Certyfikowana Szkoła Zintegrowanego Coachingu ™ jest swoistą mieszanką prezentacji trenerskich, demonstracji z wykorzystaniem filmów video i wykładów prezentujących niezbędną wiedzę, różne sposoby myślenia, teorie i perspektywy. Burzy mózgów, dyskusji i case study, umożliwiających przedyskutowanie autentycznych przypadków i omawianie możliwych działań, wątpliwości i dylematów. Uczestnik doświadczy metod „gorącego krzesła”, pracy feedbackowej, konsultacji, interwencji trenerskich, interwizji, superwizji pozwalających na uzyskanie znacznie większej płynności i pewności siebie w prowadzeniu rozmów coachingowych, a jednocześnie zapewniających możliwość uzyskiwania precyzyjnych i rzeczowych informacji zwrotnych na temat przejawianych zdolności, rozwijanych umiejętności, sposobów działania, własnego stylu pracy oraz postawy

Uczestnicy prowadzą również projekty pisemne, wykonują zadania domowe, uczestniczą w wielu ćwiczeniach wielopoziomowych z ukrytym celem, ucząc się na poziomie świadomym i nieświadomym.

Jedną z najważniejszych wartości dodanych w czasie całej Szkoły, jest stała wymiana coachingowych doświadczeń pomiędzy Uczestnikami szkolenia - możliwość prowadzenia sesji coachingowych w parach i trójkach z osobami o różnymi typie osobowości - jest to praktyka codzienna i ma swoje stałe miejsce.

Certyfikat i Proces Certyfikacji

Szkoła Zintegrowanego Coachingu ™ jest kursem Certyfikacyjnym, co oznacza, że pomyślne ukończenie szkolenia umożliwia przystąpienie do Procesu Certyfikacji i w rezultacie możliwość otrzymania Certyfikatu: Certified Master Coach™, akredytowany przez jedną z najstarszych szkół coachingu w Polsce - Instytut Coachingu i Mentoringu.

Dla uzyskania Certyfikatu niezbędny jest udział w całym kursie oraz pomyślne przejście przez cały proces certyfikacji.

Aby otrzymać Certyfikat Certified Master Coach ™, wymagane jest:

 • Uczestniczyć we wszystkich Modułach Szkoły.
 • Przejść i zaliczyć wewnętrzny egzamin pisemny.
 • Stworzyć fundamenty biznesu coachingowego i systemu Tworzenia Klientów.
 • Przejść i zaliczyć wewnętrzny egzamin praktyczny. Praca polega na przeprowadzaniu drugiej osoby przez proces coachingu. W tym procesie przygotowujesz indywidualną Sesję coachingową dla swojego klienta (którym jest uczestnik szkolenia, z którym dobierasz się na początku szkolenia) i projektujesz pracę z osobą w oparciu o wymagania, które są przedstawiane na szkoleniu.
Zapisz się teraz!

Trener prowadzący

Przemysław Walter jest Międzynarodowym Coachem, Trenerem i Konsultantem Zarządzania.

Od 12 lat współpracuje z Katedrą Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych.

Jest wybitnym praktykiem który przeprowadził już blisko 1000 h indywidualnych sesji Coachingu. Do tego ma na swoim koncie ponad 20000 godzin spędzonych w Sali szkoleniowej jako trener. W swojej karierze doradzał i szkolił managerów z 6 krajów.

Wśród jego klientów są największe polskie i międzynarodowe koncerny takie jak:

IKEA Hanim S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Colgate-Palmolive Sp. z o.o., Polkomtel S.A., Polomarket Sp. z o.o., PMPoland S.A., Ruukki Polska Sp z o.o., Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o., Volvo Polska Sp. z o. o., Faurecja Wałbrzych Sp. z o.o., 3M Poland Sp. z o.o., Wrigley Poland Sp. z o.o. i wielu, wielu innych.

Jako popularny trener i coach, Przemek dzieli się swoimi zaawansowanymi programami, modelami, narzędziami i technikami z setkami indywidualnych osób, podczas prywatnych sesji, webinarów i szkoleń stacjonarnych.

Przemysław Walter kieruje jedną z najstarszych szkół Coachingu w Polsce i jest twórcą zaawansowanych programów szkoleniowych z Coachingu, Mentoringu i Diagnozowania talentów, w których wzięło już udział ponad 1000 Profesjonalistów z całej Polski.

Jest twórcą #1 w Polsce Certyfikowanej Szkoły Coachów Video ™, Metodologii InSideOut ™, umożliwiającej diagnozowanie talentów bez testów i kwestionariuszy osobowości, Metodologii THE 4-W Strategy , która umożliwia poszukiwanie i zdobywanie pracy bez cv, listu motywacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej, oraz Metodologii THE New Game od Business Coaching ™ która umożliwia ofiarowanie Światu podejścia coachingowego w wielu różnych drogach i budowanie Prosperującego Biznesu Coachingowego opartego na wielu strumieniach dochodów z Biznesu Coachingowego.

Co miesiąc Przemysław Walter uczy i inspiruje ponad 30 000 osób, które odwiedzają prowadzone przez niego strony, gdzie publikuje darmowe artykuły oraz szkolenia video nt. Coachingu, Mentoringu, Diagnozowania talentów i Budowania Prosperującego Biznesu Coachingowego.

Zapisz się teraz!

Wartość inwestycji, Logistyka i Zapisy

Moduły Szkoły Terminy Cena pojedynczych Modułów
Mastery Coaching Fundamentals ™ (6 h) Szkolenie Video dostępne przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia stacjonarnego 490 zł (z VAT)
Praktyk Zintegrowanego Coachingu ™ (5 dni) 14-18.09.2020 – Warszawa
4920 zł (z VAT)
Integrated Coaching Labs ™ 2 sesje superwizyjne (2 h) 615 zł (z VAT)
Experts Business Empire Video ™ (14 godzin) Szkolenie Video dostępne online natychmiast po zakończeniu I Modułu Szkoły 3075 zł (z VAT)
Build Your Experts Empire - Know Can Do! ™ 2 sesje Mentor Coachingu Biznesowego (4 h) 2460 zł (z VAT)
Zaawansowany Praktyk Zintegrowanego Coachingu ™ (5 dni) 12-16.10.2020 – Warszawa
4920 zł (z VAT)
Integrated Coaching Labs ™ 2 sesje superwizyjne (2 h) 615 zł (z VAT)
Get CoachingClient Now ™ 03-24.10.2020 – Online na żywo
2470 zł (z VAT)
Get Hired This Week ™ 2 sesje Mentor Coachingu Biznesowego (4 h) 2460 zł (z VAT)
Integrated Coach FollowUp Session ™ + Proces Certyfikacyjny (2 dni) 07-08.11.2020 – Warszawa
2460 zł (z VAT)
Experts Business Empire Live™ (2 dni) 21-22.11.2020 6150 zł (z VAT)
Cena rynkowa 30 625 zł (z VAT)
Cena Szkoły 14 900 zł (z VAT)
Twoja oszczędność 15 725 zł (z VAT)

Zapisz się teraz!

Cena Certyfikowanej Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™ obejmuje: 10 Modułów szkolenia, materiały szkoleniowe (skrypt oraz dodatkowe ćwiczenia), narzędzia coachingowe, dostęp do Społeczności ChangeMaker Community ™, Proces Certyfikacyjny, Certyfikat, oraz catering (kawa, herbata, owoce, soki, woda, słodycze). Cena nie obejmuje kosztów noclegu i wyżywienia.

Dokładne miejsce szkolenia podamy najpóźniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem.


Formularz zgłoszeniowy:


* - wymagane