Advanced Practitioner Integrated Coaching Certification Training ™

Certyfikowane szkolenie Zaawansowany Praktyk Zintegrowanego Coachingu ™, to 5 dniowe, jedyne w Polsce szkolenie coachingu na poziomie Advanced, które uczy kompletnego procesu coachingu „from Top to Bottom.” Możesz uczestniczyć w tym szkoleniu z coachingu, jeśli zrealizowałeś Certyfikowany kurs Praktyk Zintegrowanego Coachingu ™ i teraz chcesz poznać warsztat coachingowy na poziomie zaawansowanym.

Certyfikowane szkolenie Zaawansowany Praktyk Zintegrowanego Coachingu ™ daje niepowtarzalną możliwość opanowania zupełnie nowych, zaawansowanych technologii i narzędzi zmiany osobistej, a także uczenia się, jak ich używać w pracy z klientami na poziomach: misji, tożsamości, wartości czy przekonań.

Zapisz się TERAZ!

Pomagaj Klientom odkrywać głęboki sens życia i przebudzaj ich do ponownego odkrywania samego siebie

W trakcie 5 - dniowego, zaawansowanego szkolenia z coachingu nauczysz się konkretnych metod pomagania klientom w odkrywaniu głębokiego sensu życia, przebudzania i ponownego odkrywania samego siebie, rozumienia systemu, który kieruje dzisiaj ich życiem, przeprojektowywania systemu, aby zapewniał spójność, witalność i motywację do działania, ujarzmiania siły, która niszczy i która buduje - zmiany przekonań oraz likwidowania wewnętrznych ograniczeń, tworzenia planów i strategii działania, budowania głębokich relacji, zdrowej pewności siebie, poczucia własnej wartości i wiele, wiele więcej.

Certyfikowane szkolenie Zaawansowany Praktyk Zintegrowanego Coachingu ™ jest II Modułem Certyfikowanej Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™, która przygotowuje do samodzielnego wykonywania Zawodu Coacha, i profesjonalnego prowadzenia coachingu jednocześnie przełamując największe tabu Zawodu Coacha - pieniądze - ucząc jak budować prosperujący biznes coachingowy i zwiększać swoje zyski oraz wpływ na Siebie, Klientów i Świat.

UKOŃCZENIE SZKOLENIA PRAKTYK ZINTEGROWANEGO COACHINGU ™ ORAZ ZAAWANSOWANY PRAKTYK ZINTEGROWANEGO COACHINGU ™ UMOŻLIWIA ZŁOŻENIE WNIOSKU I UBIEGANIE SIĘ PRZEZ NASZYCH ABSOLWENTÓW O AKREDYTACJĘ ICF NA POZIOMIE ACC W ŚCIEŻCE PORTFOLIO.

Zapisz się TERAZ!

Streszczenie kursu

Certyfikowane szkolenie Zaawansowany Praktyk Zintegrowanego Coachingu ™ to

 • 40 godzin sesji szkoleniowych poświęconych rozwojowi kompetencji coachingowych.
 • Integrated Coaching Buddy Study ™ - Praktyczny trening prowadzenia sesji coachingowych w parach (minimum 25 godzin),
 • Integrated Coaching Lab ™ - 2 Sesje superwizyjne z doświadczonym Coachem, który przeprowadził ponad 3000 godzin indywidualnych sesji coachingowych z Klientami.
 • Dostęp do Społeczności Change Makers Community ™ - Największego forum wymiany doświadczeń i inspiracji dla Expertów, których Misją jest tworzenie pozytywnej różnicy w Świecie.
 • Dostęp do ponad 125 stronicowych Materiałów Szkoleniowych i Narzędzi coachingowych zawierających konkretną wiedzę, gotowe know how, instrukcje krok po kroku jak korzystać z określonych technik i narzędzi coachingowych, praktyczne wskazówki oraz propozycje ćwiczeń rozwijających kompetencje doradczo-coachingowo.

Zapisz się TERAZ!

Dla kogo?

Certyfikowane szkolenie Zaawansowany Praktyk Zintegrowanego Coachingu ™ adresowany jest do:

 • Absolwentów Certyfikowanego szkolenia Praktyk Zintegrowanego Coachingu ™, którzy chcą poznać warsztat coachingowy na poziomie zaawansowanym.
 • Wszystkich osób, których zadaniem jest wspieranie pracowników w efektywnym osiąganiu celów. Mamy na myśli Właścicieli Firm, Dyrektorów, Managerów, Specjalistów HR.
 • Wszystkich Specjalistów i Expertów, których Misją jest tworzenie pozytywnej różnicy w życiu innych ludzi i Świata. Mamy na myśli specjalistów różnych dziedzin, konsultantów, trenerów, nauczycieli, mentorów, członków Fundacji i Stowarzyszeń.
 • Osób, które dopiero myślą o Zawodzie Coacha, chcą zmienić swój zawód lub rozpocząć równoległą karierę, by móc realizować swoją pasję pomagania innym i szukają kompleksowego szkolenia, które krok po kroku przygotuje Cię do profesjonalnego prowadzenia coachingu ścieżką coachingu indywidualnego (personal/life/executive/career coaching), jak i korporacyjnego (corporate/executive/business coaching), w roli niezależnego coacha, z pozycji managera w roli coacha, jak również coacha wewnętrznego.

Podsumowując, uczestnikami Certyfikowanego szkolenia Zaawansowany Praktyk Zintegrowanego Coachingu ™ najczęściej są:

 • Coachowie pracujący w life coachingu; career coachingu, job coachingu; executive coachingu, business coachingu, corporate coachingu, chcący rozwijać swój warsztat w tym obszarze;
 • Dyrektorzy, Kierownicy, Managerowie, Specjaliści HR, którzy wykorzystują bądź chcieliby wykorzystywać coaching w swojej pracy.
 • Nauczyciele, Trenerzy, Konsultanci, którzy chcę wzbogacić swój profesjonalny warsztat o podejście coachingowe.
 • Doradcy zawodowi, Pośrednicy pracy, Liderzy klubów pracy, którzy chcą zwiększyć swoją efektywność wykorzystując modele, umiejętności i narzędzia THE 7-W Strategy ™.
 • Przywódcy, Liderzy i Kierownicy odpowiedzialni za zarządzanie i rozwój pracowników, chcący wprowadzić kulturę coachingu w swojej organizacji.

Zapisz się TERAZ!

Schemat kursu

Program kursu:

W ramach Certyfikowanego szkolenia Zaawansowany Praktyk Zintegrowanego Coachingu ™ poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 1. Praktyka: Schemat progu (TM) – jak przełamać lęk przed podjęciem decyzji i zaangażowaniem się w twórczą zmianę.
 2. Praktyka: Odkrywane sensu życia i własnego posłannictwa;
 3. Praktyka: Proces WZT (TM) – Wyznaczanie Zintegrowanych Tożsamości (TM);
 4. Praktyka: Proces WZI (TM) – Wyznaczanie zintegrowanych celów (TM);
 5. Praktyka: Value Coaching (TM) – Przewartościowywanie życia;
 6. Praktyka: Konflikty wewnętrzne i sposoby ich ekologicznego rozwiązywania;
 7. Praktyka: Strategy of Action (TM) – Projektowanie strategii prowadzących do celu;
 8. Praktyka: Strategia Walta Disneya w życiu i biznesie;
 9. Praktyka: Zarządzanie życiem (TM) – Strategie efektywnego działania i zarządzania sobą w czasie;
 10. Transformacja ograniczających przekonań:
  • Praktyka: Zmiana przekonań z wykorzystaniem submodalności;
  • Praktyka: Zmiana przekonań z wykorzystaniem pytań;
  • Praktyka: THE WORK (TM);
  • Praktyka: Transformacja systemu przekonań;
 11. Gremliny i strategie radzenia sobie z wewnętrznym autosabotażem;
 12. Praktyka: Motywacja – Narzędzia wzbudzania i podtrzymywania motywacji do działania;
 13. Proces lewarowania (TM);
 14. Praca z 4 emocjami:
  • Praktyka: Strach;
  • Praktyka: Wstyd;
  • Praktyka: Gniew;
  • Praktyka: Poczucie winy.
 15. Praktyka: Framing, Reframing i Preframing w coachingu;
 16. Praktyka: Przeramowanie głosu wewnętrznego;
 17. Praktyka: Praca z relacjami;
 18. Sponsoring w coachingu;
 19. Praktyka: Podróż Bohatera – tworzenie nowej tożsamości;
 20. Budowane tożsamości coacha;
 21. Harmonizowanie poziomów w coachingu.

Zapisz się TERAZ!

Twoje korzyści z udziału w kursie:

 1. Udowodniono, że ludzie zrobią więcej by uniknąć straty niż by zyskać więcej od życia. Mechanizm ten sprawia, że ludzie kurczowo trzymają się nieodpowiedniej pracy, tkwią w toksycznych związkach, utrzymują niszczące ich relacje. Naucz się jak pomagać ludziom osiągnąć „Schemat progu”, który wyzwala ludzi z kajdan ich wewnętrznego strachu i prowadzi do generatywnej zmiany.
 2. Poznasz niezwykle skuteczny i ekologiczny proces odkrywania Misji życiowej. Dzięki umiejętnościom pracy na najwyższych poziomach uczenia się i zmiany Twoja skuteczność w roli coacha zwiększy się nieprawdopodobnie. Zyskasz nowy, spójny obraz funkcjonowania człowieka, który pozwoli Tobie na jeszcze większą elegancję i możliwości pracy coachingowej;
 3. Pomóż klientom wyznaczać nowe zintegrowane tożsamości (TM), dzięki którym zaczną w pełni manifestować swój potencjał dla dobra Siebie i innych ludzi;
 4. Poznasz strategię Przewartościowywania życia. Będziesz pomagać klientom wyznaczać zintegrowane wartości, będące źródłem wewnętrznej motywacji i osobistej charyzmy. Nauczysz się jak korzystać z tego procesu na co dzień i staniesz się w wyjątkowy sposób, dla siebie i innych: odpowiedzialny, troskliwy, ciepły, godny zaufania, spójny, pewny siebie, silny, profesjonalny, zabawny i charyzmatyczny. Dowiesz się jak zdobywać autorytet i przyciągać ludzi niczym magnes;
 5. Staniesz się mistrzem rozwiązywania konfliktów wewnętrznych. Wielu ludzi staje w rozkroku nie potrafiąc dokonać wyboru. Opanujesz spójny model radzenia sobie z wewnętrznymi konfliktami, które zmuszają ludzi do pozostawania w miejscu;
 6. Poznasz skuteczne narzędzia planowania i tworzenia strategii prowadzących do osiągania celów w biznesie, karierze i życiu prywatnym;
 7. Będziesz rozpoznawać i burzyć ograniczające przekonania, które w ponad 90 % przypadków stanowią główną barierę na drodze osiągania celów coachingowych;
 8. Jeśli oglądałeś film pt.: Gremliny to zapewne świetnie się orientujesz, że pod płaszczykiem milusich stworzonek czai się prawdziwy koszmar. Poznasz 4 rodzaje gremlinów i nauczysz się jak radzić sobie z nawykowymi strategiami, które próbują powstrzymywać nas przed podjęciem działania;
 9. Dowiesz się jak odkrywać i instalować użyteczne strategie motywacje klientów i łączyć je spójnie i elegancko z wyznaczonymi celami;
 10. Nauczysz się korzystać z Procesu lewarowania, dzięki któremu Twoi klienci skojarzą wielki ból i cierpienie z niepodejmowaniem działania i ogromną pasję i przyjemność z dążenia do wyznaczonych celów. Proces lewarowania to jedno z najpotężniejszych narzędzi wzbudzania motywacji do działania;
 11. Poznasz 4 główne emocje – „hamulce”, i nauczysz się jak pracować z nimi, aby odblokować wewnętrzne zasoby klienta.
 12. Nauczysz się jak wykorzystywać framing do przygotowywania gruntu pod dalszą pracę coachingową i przeramowywać ludzkie doświadczenia by poszerzać perspektywę i sposób postrzegania świata i wydarzeń;
 13. Poznasz narzędzia wzbogacania relacji dzięki którym Twoi klienci zaczną mieć genialne i inspirujące związki ze swoimi partnerami. Będą potrafili rozmawiać ze swoimi dziećmi i rodzicami w ten sposób, by zamiast kłótni mieli wzajemną współpracę, zaufanie i miłość;
 14. Nauczysz się pełnić rolę sponsora w procesie coachingu i przyspieszać przekształcanie marzeń w rzeczywistość;
 15. Zbudujesz nową, spójną i niezwykle silną, tożsamości coacha, która umożliwi Tobie samodzielne przeprowadzanie sesji coachingowych natychmiast po ukończeniu szkolenia;
 16. Każdego dnia będziesz przechodził osobistą transformację i robił postępy które przerosną Twoje oczekiwania;
 17. Stworzymy Tobie bezpieczne warunki abyś mógł doświadczyć całego procesu z trzech niezależnych pozycji. Pozycji coacha, klienta i obserwatora. W takcie całego kursu przejdziesz swój osobisty proces coachingu jak również zaliczysz ponad 30 godzin coachingu w roli coacha;
 18. A na koniec nauczysz się harmonizowania poziomów uczenia się i zmiany, dzięki czemu w pełni zintegrujesz zdobytą wiedzę, umiejętności i postawy i zaczniesz korzystać z nich od pierwszych chwil kiedy opuścisz salę szkoleniową.
 19. Własny rozwój - przejdziesz przez wiele doświadczeń na wielu poziomach uczenia się i zmiany i przejdziesz swój indywidualny proces coachingu.
 20. Zyskasz możliwość członkostwa w ChangeMaker Community ™ - Społeczności Expertów, których Misją jest robienie pozytywnej różnicy w życiu innych ludzi. ChangeMaker Community ™ to unikalne forum wymiany doświadczeń, współpraca, możliwość zadawania pytań, otrzymywania gotowych odpowiedzi i wsparcia, dzielenia się swoim doświadczeniem i pomagania innym, inspirowania się, nawiązywanie nowych znajomości, poznawanie ludzi z branży oraz dzielenie się najlepszymi praktykami w gronie profesjonalnych coachów, mentorów, doradców, konsultantów, trenerów, z całej Polski.
 21. Otworzy się przed Tobą możliwość dalszego pogłębiania wiedzy i umiejętności przez udział w kolejnych Modułach Certyfikowanej Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™ oraz cyklicznych warsztatach pogłębiających kompetencje coachingowe.
 22.  Uczestnictwo w kursach aplikacyjnych II poziomu: Diagnozowanie i zarządzanie talentami, Corporate Coachingu, Career Coachingu oraz Team Coachingu.
 23. Stały dostęp do unikalnego wsparcia na każdym etapie rozwoju: przed szkoleniem, w trakcie szkolenia jak i po jego zakończeniu.
 24. Możliwość zdobycia Certyfikatu Master Coach

Zapisz się TERAZ!

Wsparcie Uczestników

Wsparcie Uczestników przed, w trakcie i po kursie coachingu:

Celem Certyfikowanego szkolenia Zaawansowany Praktyk Zintegrowanego Coachingu ™ jest przygotowanie do samodzielnego pełnienia roli Coacha i prowadzenia profesjonalnego procesu coachingu pracując w kraju i za granicą. Aby zrealizować ten cel Instytut Coachingu i Mentoringu zapewnia unikalne wsparcie dla wszystkich Uczestników, Absolwentów jak również osób, które dopiero myślą o realizacji swojej Pasji pomagania innym w Coachingu.

Wsparcie przed rozpoczęciem kursu coachingu:

 • Jeszcze przed szkoleniem z coachingu możesz otrzymać dostęp do ChangeMaker Community ™ - Społeczności Expertów, których Misją jest robienie pozytywnej różnicy w życiu innych ludzi. ChangeMaker Community ™ to unikalne forum wymiany doświadczeń, współpraca, możliwość zadawania pytań, otrzymywania gotowych odpowiedzi i wsparcia, dzielenia się swoim doświadczeniem i pomagania innym, inspirowania się, nawiązywanie nowych znajomości, poznawanie ludzi z branży oraz dzielenie się najlepszymi praktykami w gronie profesjonalnych coachów, mentorów, doradców, konsultantów, trenerów, z całej Polski.

Wsparcie w trakcie trwania kursu coachingu:

 • Poszczególne Moduły szkolenia z coachingu mają charakter warsztatowy. Przez 80% czasu Uczestnicy rozwijają poznawane umiejętności i wykorzystują w praktyce narzędzia coachingowe. W tym celu prowadzą sesje coachingowe w parach i trójkach, które poddawane są interwizji ze strony samych Uczestników jak również superwizji przez trenera prowadzącego. Dzięki temu mogą przedyskutować autentyczne przypadki i omówić możliwe działania, wątpliwości, dylematy. Mają także możliwość uzyskania precyzyjnych i rzeczowych informacji zwrotnych na temat przejawianych zdolności, rozwijanych umiejętności, sposobów działania, własnego stylu pracy oraz postawy, jednocześnie mogąc trenować umiejętność pracy interwizyjnej oraz pracy feedbackiem z innymi Uczestnikami szkolenia.
 • Kontynuacją dla ćwiczeń realizowanych w trakcie szkolenia z coachingu jest praca pomiędzy modułami. Uczestnicy tworzą pary, które regularnie ćwiczą prowadzenie sesji coachingowych, spotykając się osobiście lub pracując na odległość - Integrated Coaching Buddy Study ™. Celem tego Modułu jest doświadczenie prowadzenia coachingu jako całościowego procesu, nie zaś pojedynczych sesji. Sesje te poddawane są procesowi superwizji - Integrated Coaching Lab ™ - co pozwala na uzyskanie znacznie większej płynności i pewności siebie w prowadzeniu rozmów coachingowych, a jednocześnie zapewnia możliwość uzyskiwania wartościowej informacji zwrotnej.
 • Już po pierwszym Module Certyfikowanej Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™ każdy Uczestnik może otrzymać (z 50% zniżką) dostęp do ponad 70 godzin szkoleń video prezentujących najskuteczniejsze modele, umiejętności i narzędzia life coachingu, executive coachingu, business coachingu i career coachingu. To unikalne wsparcie dla Absolwentów, poprzez nieograniczony dostęp do materiałów szkoleniowych, demonstracji sesji coachingowych , prezentacji, ćwiczeń oraz narzędzi coachingowych. Dzięki temu będziesz mógł raz jeszcze, w komfortowych warunkach, w zaciszu swojego domu i gabinetu przejść przez wybrane moduły Szkoły dowolną ilość razy, modelować warsztat Profesjonalnego Coacha oraz rozwijać nowe umiejętności i poznawać nowe narzędzia doradczo-coachingowe.
 • Po zakończeniu szkolenia z coachingu otrzymasz specjalnie zaprojektowane Materiały Szkoleniowe oraz Narzędzia Coachingowe zawierające konkretną wiedzę, gotowe know how, instrukcje krok po kroku jak korzystać z określonych technik i narzędzi coachingowych, praktyczne wskazówki oraz propozycje ćwiczeń rozwijających kompetencje doradczo-coachingowo.

Wsparcie po zakończeniu kursu coachingu:

 • Integrated Coaching Gym ™ - Po zakończeniu szkolenia z coachingu otrzymasz prywatny numer do Trenera prowadzącego z możliwością osobistego kontaktu (maksymalnie 15 minut) raz w tygodniu o ustalonej porze, którego celem jest szybka konsultacja i wsparcie w procesie wdrażania poznawanych umiejętności w praktyce i biznesie coachingowym.
 • Dostęp do Cyklicznych warsztatów z cyklu Date with Integrated Coaching ™ oraz Cofee with Integrated Coaching ™. Randka ze Zintegrowanym Coachingiem to cykliczne, grupowe warsztaty tematyczne skupiające się wokół specyficznych zagadnień i rozwoju specjalistycznych kompetencji coachingowych. Kawa ze Zintegrowanym Coachingiem to forma moderowanych grupowych warsztatów online, podczas których poruszane są wszelkie tematy interesujące Absolwnetów Szkoły. Celem tych warsztatów jest ugruntowanie zdobywanej wiedzy, rozwiewanie wszelkich niejasności, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności oraz wsparcie nowych Coachów na etapie wdrażania zdobywanej wiedzy w praktyce.
 • Dodatkowe zniżki na udział w kolejnych Modułach oraz II poziomie Certyfikowanej Szkoły Zintegrowanego Coachingu ™.

Zapisz się TERAZ!

Sposób prowadzenia zajęć

Certyfikowany kurs Zintegrowanego Coachingu ™ jest poważnym i głębokim zobowiązaniem zarówno Twoich nauczycieli, jak i Twoim. Nie jest to szkolenie, na którym można tylko być, usiąść i wysłuchać teorii, ale aktywnym procesem poznawczym, w którym doświadczasz procesu coachingu z 3 niezależnych perspektyw: klienta, coacha oraz niezależnego obserwatora. Kurs coachingu prowadzony jest na wielu poziomach z użyciem zaawansowanych technologii trenerskich, dzięki czemu zdobędziesz nie tylko potrzebną wiedzę, umiejętności i narzędzia coachingowe – zdobędziesz coś znacznie cenniejszego: postawy Światowej Klasy Coachów - gwarantujące stawanie się Wyjątkowym Coachem potrafiącym efektywnie pomagać Klientom w Biznesie, Karierze i Życiu.

Z tych powodów Certyfikowany kurs Zintegrowanego Coachingu ™ jest swoistą mieszanką prezentacji trenerskich, demonstracji z wykorzystaniem filmów video i wykładów prezentujących niezbędną wiedzę, różne sposoby myślenia, teorie i perspektywy. Burzy mózgów, dyskusji i case study, umożliwiających przedyskutowanie autentycznych przypadków i omawianie możliwych działań, wątpliwości i dylematów. Uczestnik doświadczy metod „gorącego krzesła”, pracy feedbackowej, konsultacji, interwencji trenerskich, interwizji, superwizji pozwalających na uzyskanie znacznie większej płynności i pewności siebie w prowadzeniu rozmów coachingowych, a jednocześnie zapewniających możliwość uzyskiwania precyzyjnych i rzeczowych informacji zwrotnych na temat przejawianych zdolności, rozwijanych umiejętności, sposobów działania, własnego stylu pracy oraz postawy

Uczestnicy prowadzą również projekty pisemne, wykonują zadania domowe, uczestniczą w wielu ćwiczeniach wielopoziomowych z  ukrytym celem, ucząc się na poziomie świadomym i nieświadomym.

Jedną z najważniejszych wartości dodanych w czasie całego kursu coachingu, jest stała wymiana coachingowych doświadczeń pomiędzy Uczestnikami szkolenia - możliwość prowadzenia sesji coachingowych w parach i trójkach z osobami o różnymi typie osobowości - jest to praktyka codzienna i ma swoje stałe miejsce.

Zapisz się TERAZ!

Certyfikat i Proces Certyfikacji

Szkolenie Zaawansowany Praktyk Zintegrowanego Coachingu ™ jest szkoleniem Certyfikacyjnym, co oznacza, że pomyślne ukończenie szkolenia umożliwia przystąpienie do Procesu Certyfikacji i w rezultacie możliwość otrzymania Certyfikatu: Certified Advanced Practitioner Coach of Integrated Coaching ™, akredytowany przez jedną z najstarszych szkół coachingu w Polsce - Instytut Coachingu i Mentoringu.

Dla uzyskania Certyfikatu niezbędny jest udział w całym szkoleniu z coachingu oraz pomyślne przejście przez cały proces certyfikacji.

Aby otrzymać Certyfikat Certified Advanced Practitioner Coach of Integrated Coaching ™, wymagane jest:

 • Uczestniczyć w całym kursie coachingu.
 • Przejść i zaliczyć wewnętrzny egzamin pisemny.
 • Przejść i zaliczyć wewnętrzny egzamin praktyczny. Praca polega na przeprowadzaniu drugiej osoby przez proces coachingu. W tym procesie przygotowujesz indywidualną Sesję coachingową dla swojego klienta (którym jest uczestnik szkolenia, z którym dobierasz się na początku szkolenia) i projektujesz pracę z osobą w oparciu o wymagania, które są przedstawiane na szkoleniu.
 • Proces Certyfikacyjny odbywa się po szkoleniu w trakcie drugiej sesji superwizyjnej w ramach Integrated Coaching Labs ™.

Zapisz się TERAZ!

Trener Prowadzący

Przemysław Walter jest Międzynarodowym Coachem, Trenerem i Konsultantem Zarządzania.

Od 12 lat współpracuje z Katedrą Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych.

Jest wybitnym praktykiem który przeprowadził już blisko 1000 h indywidualnych sesji Coachingu. Do tego ma na swoim koncie ponad 20000 godzin spędzonych w Sali szkoleniowej jako trener. W swojej karierze doradzał i szkolił managerów z 6 krajów.

Wśród jego klientów są największe polskie i międzynarodowe koncerny takie jak:
IKEA Hanim S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Colgate-Palmolive Sp. z o.o., Polkomtel S.A., Polomarket Sp. z o.o., PMPoland S.A., Ruukki Polska Sp z o.o., Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o., Volvo Polska Sp. z o. o., Faurecja Wałbrzych Sp. z o.o., 3M Poland Sp. z o.o., Wrigley Poland Sp. z o.o. i wielu, wielu innych.

Jest twórcą #1 w Polsce Certyfikowanej Szkoły Coachów Video ™, Metodologii InSideOut ™, umożliwiającej diagnozowanie talentów bez testów i kwestionariuszy osobowości, Metodologii THE 4-W Strategy ™, która umożliwia poszukiwanie i zdobywanie pracy bez cv, listu motywacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej, oraz Metodologii THE New Game od Business Coaching ™, która umożliwia ofiarowanie Światu podejścia coachingowego w wielu różnych drogach i budowanie Prosperującego Biznesu Coachingowego opartego na wielu strumieniach dochodów z Biznesu Coachingowego.

Zapisz się TERAZ!

Logistyka i cena

Najbliższe terminy:
12-16.10.2020 - Warszawa
Cena kursu coachingu: 4000 zł + 23 % VAT (4920 zł z VAT)

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, udział w 2 sesjach superwizyjnych, materiały szkoleniowe (skrypt oraz dodatkowe ćwiczenia), narzędzia coachingowe, dostęp do Społeczności Change Makers Community ™, Proces Certyfikacyjny, Certyfikat, oraz catering (kawa, herbata, owoce, soki, woda, słodycze). Cena nie obejmuje kosztów noclegu i wyżywienia.

Dokładne miejsce szkolenia podamy najpóźniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem.

Formularz zgłoszeniowy:

Wybierz swój Termin:* - wymagane