Cele Szkoły

Celem Certyfikowanej Szkoły Coachów Video ™ jest:

  • Przygotowanie do samodzielnego wykonywania Zawodu Coacha, i profesjonalnego prowadzenia coachingu ścieżką coachingu indywidualnego (personal/life/executive/career coaching), jak i korporacyjnego (corporate/executive/business coaching), w roli niezależnego coacha, z pozycji managera w roli coacha, jak również coacha wewnętrznego.
  • Poznanie spójnego modelu prowadzenia sesji doradczo-coachingowej trwającej od 15 do 45 minut, która pomaga precyzyjnie określić, czego klient naprawdę chce, co uniemożliwia mu uzyskiwanie rezultatów i przełamywać wewnętrzne bariery, aby klient podjął działania i przekształcał swoje życie teraz i w przyszłości.
  • Zrozumienie, przyswojenie i nabycie pewności siebie w prowadzeniu procesu coachingu opartego na modelu kompetencyjnym zgodnym ze standardami ICF.
  • Trening nabytych umiejętności i praktyczne wykorzystywanie poznawanych narzędzi coachingowych prowadząc sesje coachingowe, które poddawane są superwizji.
  • Przełamanie największego tabu Zawodu Coacha - pieniędzy i jak je zarabiać w biznesie coachingowym.
  • Nabycie, rozwój i praktyczne wdrożenie umiejętności biznesowych, czego efektem będzie: wybór swojej niszy coachingowej, zbudowanie odpowiedniej marki, oraz stworzenie infrastruktury służącej pozyskiwaniu i utrzymywaniu klientów i partnerów biznesowych.
  • Rozwój swoich zysków i wpływu na Siebie i Klientów poprzez zbudowanie wielu strumieni dochodów w biznesie coachingowym, opartych na metodologii THE New Game of Business Coaching.
  • Kształtowanie właściwych postaw i uruchamianie wewnętrznych zasobów Coacha, które będą napędzać Twoją pasję, poszerzać wizję i gotowość do przezwyciężania naturalnych obaw i podejmowania koniecznych kroków, do realizacji swojego marzenia o własnej, dobrze prosperującej praktyce coachingowej.
  • Stworzenie Tobie unikalnych warunków i szansy, abyś stworzył zdrowy biznes coachingowy i odniósł sukces na rynku na swoich warunkach.

Kup szkolenie