FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Certyfikowanej Szkoły Coachów Video ™

1Jaki otrzymam dokument/Certyfikat potwierdzający ukończenie Certyfikowanej Szkoły Coachów Video ™ i co jest w nim zawarte?

W trakcie Certyfikowanej Szkoły Coachów Video ™ każdy Uczestnik przechodzi przez 6 Procesów Certyfikacyjnych i ma możliwość otrzymania 9 Certyfikatów.

Poniżej znajduje się lista szkoleń Certyfikacyjnych wraz z tytułami, które nabywa Uczestnik po ukończeniu Szkolenia i przejściu przez proces Certyfikacyjny:

Poniżej pełna lista Certyfikatów w ramach Szkoły:

Nazwa Szkolenia Certyfikat
1. Praktyk Life & Career Coachingu ™ 1. Licensed Practitioner of Integrated Coaching
2. Zaawansowany Praktyk Life & Career Coachingu ™ 2. Licensed Advanced Practitioner of Integrated Coaching
3. Praktyk THE 4-W Strategy ™ 3. Licensed International Coach and Counsellor of THE 4-W Strategy ™
4. Master THE 4-W Strategy ™ 4. Licensed International Coach and Consultant of Meta Recruitment and Selection of Employees™ oraz
5. Licensed International Master Coach and Counsellor of THE 4-W Strategy™
5. Warsztat Samoświadomości i odkrywania Misji zawodowej ™ 6. Self-Awareness Coach™
6. Experts Business Empire ™ 7. Certyfikat ukończenia szkolenia bez nadawania tytułu.

Przechodząc przez wszystkie 6 Procesów Certyfikacyjnych Uczestnik dodatkowo otrzymuje 2 Certyfikaty potwierdzające najwyższy stopień umiejętności w wykorzystywaniu Zintegrowanego Coachingu ™ i THE 4-W Strategy ™:

8. Licensed International Coach and Counsellor of THE 7-W Strategy™;
9. Master Coach of Integrated Coaching™.

Każdy Uczestnik przechodzi przez taki sam Proces Certyfikacyjny, przez który przechodzą Uczestnicy szkoleń stacjonarnych i tym samym otrzymuje dokładnie takie same Certyfikaty jak Uczestnicy szkoleń stacjonarnych.

2Na czym polega Proces Certyfikacyjny w ramach poszczególnych szkoleń?

W trakcie Certyfikowanej Szkoły Coachów Video ™ każdy Uczestnik przechodzi przez 6 Procesów Certyfikacyjnych i ma możliwość otrzymania 9 Certyfikatów.

Na proces Certyfikacyjny składają się zazwyczaj 3 elementy:

 • Zapoznanie się ze wszystkimi modułami szkoleniami oraz wykonywanie poszczególnych ćwiczeń.
 • Przejście i zaliczenie wewnętrznego egzaminu pisemnego. Praca polega na wypełnieniu testu wiedzy.
 • Przejście i zaliczenie wewnętrznego egzaminu praktycznego. Praca polega na przeprowadzaniu drugiej osoby przez proces coachingu oraz wykonaniu praktycznych ćwiczeń bazujących na poznanych narzędziach doradczo-coachingowych.

Poniżej pełne lista szkoleń i zadań w ramach Procesu Certyfikacyjnego:

Nazwa Szkolenia Proces Certyfikacji
1. Praktyk Life & Career Coachingu ™
 • Zapoznanie się ze wszystkimi częściami szkolenia oraz wykonywanie poszczególnych ćwiczeń.
 • Przejść i zaliczyć wewnętrzny egzamin pisemny. Praca polega na wydrukowaniu i wypełnieniu testu wiedzy.
 • Przejść i zaliczyć wewnętrzny egzamin praktyczny. Praca polega na przeprowadzaniu drugiej osoby przez proces coachingu. W tym procesie przygotowujesz indywidualną Sesję coachingową dla swojego klienta (którym jest dowolnie wybrana przez Ciebie osoba) i projektujesz pracę z osobą w oparciu o proces i narzędzia, które są przedstawiane na szkoleniu. Sesję należy nagrać w formacie video.
2. Zaawansowany Praktyk Life & Career Coachingu ™
 • Zapoznanie się ze wszystkimi częściami szkolenia oraz wykonywanie poszczególnych ćwiczeń.
 • Przejść i zaliczyć wewnętrzny egzamin praktyczny. Praca polega na odkryciu i zdefiniowaniu swojej Misji życiowej, Wyznaczeniu Zintegrowanych Tożsamości ™ oraz Zintegrowanych Wartości ™ wraz z nowymi ich regułami.
3. Praktyk THE 4-W Strategy ™
 1. Zapoznanie się ze wszystkimi częściami szkolenia oraz wykonywanie poszczególnych ćwiczeń.
 2. Przejść i zaliczyć wewnętrzny egzamin praktyczny. W ramach egzaminu wewnętrznego należy wykonać 3 zadania:
  • Zadanie 1:  Analiza wybranej branży i firmy i stworzenie dodatkowej innowacyjnej wartości dla klientów wykorzystując poznane Strategie innowacyjności.
  • Zadanie 2:  Obliczenie swojej przewagi konkurencyjnej i stworzenie Właściwej Oferty dla Właściwej Osoby.
4. Master THE 4-W Strategy ™
 • Zapoznanie się ze wszystkimi częściami szkolenia oraz wykonywanie poszczególnych ćwiczeń.
 • Przejść i zaliczyć wewnętrzny egzamin praktyczny. W ramach egzaminu wewnętrznego należy przeprowadzić (i nagrać w formie video lub audio lub napisać skrypt) sesję diagnozowania talentów z 2 wybranymi osobami. Należy zadać wybranym osobom co najmniej 7 Meta Pytań i zdiagnozować co najmniej 7 Wzorców zachowania.
5. Warsztat Samoświadomości i odkrywania Misji zawodowej ™
 • Zapoznanie się ze wszystkimi częściami szkolenia oraz wykonywanie poszczególnych ćwiczeń.
 • Przejść i zaliczyć wewnętrzny egzamin praktyczny. Praca polega na odkryciu swoich Pasji, Odkryciu 10 najczęściej zadawanych pytań w obszarze swoich Pasji oraz odkryciu i zdefiniowaniu swojej Misji zawodowej.
6. Experts Business Empire ™
 • Zapoznanie się ze wszystkimi częściami szkolenia oraz wykonywanie poszczególnych ćwiczeń.
 • Przejść i zaliczyć wewnętrzny egzamin praktyczny. Praca polega na przygotowaniu 4 fundamentów swojego Biznesu Coachingowego: Wybraniu i zdefiniowaniu swojej niszy, Stworzeniu deklaracji swojej Marki, Stworzeniu produktu lub usługi, Stworzeniu koncepcji kilku strumieni zysków.

Każdy Uczestnik przechodzi przez taki sam Proces Certyfikacyjny, przez który przechodzą Uczestnicy szkoleń stacjonarnych i tym samym otrzymuje dokładnie takie same Certyfikaty jak Uczestnicy szkoleń stacjonarnych. Wszystkie zadania Certyfikacyjne należy przesłać do nas drogą elektroniczną. Cały Proces Certyfikacyjny odbywa się zdalnie. Po przesłaniu do nas zadań, Uczestnik otrzymuje informację zwrotną. Czasami zdarza się, że trzeba wprowadzić drobne modyfikacje do wykonanego zadania i przesłać je raz jeszcze. Ponieważ często o to pytacie: Do tej pory każda osoba, która przystąpiła do Procesu Certyfikacyjnego w ramach Szkoły przeszła go pozytywnie. Certyfikaty przesyłane są pocztą tradycyjną na wskazany przez Uczestnika adres. Datą ukończenia szkolenia jest data przesłania prawidłowo wykonanych zadań certyfikacyjnych.

3Przez jak długi czas, będę mieć dostęp do szkoleń i materiałów w ramach Szkoły?

Certyfikowana Szkoła Coachów Video ™ dostępna jest w dwóch Pakietach. Pakiecie miesięcznym i rocznym. W Pakiecie miesięcznym otrzymujesz dostęp do szkoleń i materiałów na 30 dni. W Pakiecie rocznym otrzymujesz dostęp do szkoleń i materiałów na 365 dni. Co ważne. W przypadku każdego Pakietu jeśli będziesz chciał przedłużyć swój abonament na kolejny miesiąc lub rok, informacje na temat ukończonych modułów i szkoleń, zdobytych punktów i osiągnięć w ramach pozytywnej gry rozwojowej na Platformie edukacyjnej i Społeczności Change Makers Community ™ zostają zachowane.

4Czy są jakieś wymogi czasowe, w których muszę ukończyć Szkołę i zrobić Certyfikat?

Celem Certyfikowanej Szkoły Coachów Video ™ jest stworzenie komfortowych i wygodnych warunków do poznawania zaawansowanego warsztatu doradczo-coachingowego i profesjonalnego prowadzenia sesji coachingowych. To Ty sam decydujesz w jakim czasie i tempie przechodzisz przez poszczególne moduły szkolenia, dopasowując tempo swojej nauki do aktualnej sytuacji życiowej. Z tego powodu nie obowiązuje żaden wymóg czasowy, w którym „musisz” przejść przez Procesy Certyfikacyjne w ramach Szkoły. Ponieważ często o to pytacie - najszybszy do tej pory Proces Certyfikacyjny obejmujący wszystkie szkolenia trwał 3 miesiące.

5Jak wygląda i na czym polega wsparcie w ramach Szkoły?

Nasze ponad 10 letnie doświadczenie w branży doradczo-coachingowej nauczyło nas, że istnieje jeden kluczowy element, którego brakuje wszystkim tym osobom, które od dłuższego czasu próbują zrealizować swoje cele, w tym brakuje go wszystkim niedoszłym coachom.

Jeśli chcesz łatwiej i szybciej opanować wszystkie potrzebne umiejętności i wdrożyć je w swoim życiu i w swoim biznesie potrzebujesz jednej rzeczy - systemu.

Czyli treningu, narzędzi i wsparcia – I potrzebujesz wszystkich trzech elementów w całości.

A wsparcie jest tym jednym czynnikiem, który najczęściej robi różnicę.

Dlatego w każdym miesiącu kiedy masz dostęp do Certyfikowanej Szkoły Coachów Video ™ na Platformie edukacyjnej i Społeczności Change Makers Community ™ uczysz się bezpośrednio od trenerów prowadzących. Przez 12 miesięcy będziemy do Twojej dyspozycji podczas spotkań "na żywo" przez Internet. Będziemy dzielić się swoimi strategiami, wspierać Cię w Twojej praktyce i odpowiadać na Twoje pytania. Podczas tych spotkań będziesz mógł przedyskutować z nimi i udoskonalić każdy, ważny dla Ciebie aspekt. Oznacza to, że nigdy nie będziesz się zastanawiać, jak zastosować poznawaną wiedzę i narzędzia w swojej praktyce. To unikalna szansa, aby uzyskać indywidualną uwagę i wsparcie dla Twojego biznesu czy pomysłu na biznes. Pomyśl, gdzie indziej masz tak bezpośredni dostęp do założycieli szkoły?

Dodatkowo uzyskujesz dostęp do cyklicznych szkoleń z cyklu Masterclass podczas których wystąpią zaproszeni przez nas, szanowani Experci. Ci wszyscy fantastyczni ludzie ofiarują Ci swoje sekrety, dzięki którym, będziesz w stanie jeszcze skuteczniej tworzyć wysoko płatnych Klientów Coachingowych i budować wiele strumieni zysków w biznesie coachingowym.

W ramach dodatkowego wsparcia stworzyliśmy specjalną zamkniętą grupę na Facebooku, żeby jeszcze łatwiej było nam utrzymać kontakt i zapewnić forum wymiany doświadczeń, i współpracy.

I to jeszcze nie wszystko. Dodatkowo uzyskujesz prywatny kontakt do Trenera w aplikacji VOXER, który daje możliwość otrzymywania natychmiastowych odpowiedzi na Twoje pytania.

To wszystko oznacza to, że nigdy nie będziesz się zastanawiać, jak zastosować poznawaną wiedzę i narzędzia w swojej praktyce.

Pomyśl, gdzie indziej masz tak bezpośredni dostęp do założycieli szkoły?

6Czy szkolenie Praktyk Life & Career Coachingu ™, to to samo szkolenie, co Praktyk Zintegrowanego Coachingu ™ w szkoleniach stacjonarnych?

Dokładnie TAK. W związku z realizacją Misji naszego Instytutu wprowadzenia właściwej równowagi między uczeniem, jak stać się Wyjątkowym Coachem - potrafiącym pomagać klientom osiągać sukcesy pracując w life coachingu, executive coachingu, career coachingu, business coachingu i uczeniem jak stać się Prosperującym Coachem - potrafiącym zbudować zdrowy Biznes Coachingowy i godnie żyć wykonując ten cudowny zawód wzbogaciliśmy naszą Szkołę o dodatkowe Moduły związane z budowaniem i rozwijaniem Prosperującego Biznesu Coachingowe. Modułu te oparte są na THE New Game of Business Coaching ™ - specjalnej metodologii, zintegrowanego coachingu, zaprojektowanej na potrzeby kształcenia Światowej Klasy Coachów, pozwalającej na oferowanie podejścia coachingowego w wielu formach i budowanie wielu strumieni zysków w biznesie coachingowym.

Z tych powodów od roku 2016 wprowadziliśmy zmianę nazwy niektórych naszych Szkoleń. Szkolenie Praktyk Life & Career Coachingu ™ nosi teraz tytuł: Praktyk Zintegrowanego Coachingu ™. Szkolenie Zaawansowany Praktyk Life & Career Coachingu ™ nosi teraz tytuł Zaawansowany Praktyk Zintegrowanego Coachingu ™. Jednak zakres przedmiotowy i merytoryczny obu tych szkoleń nie uległ zmianie, pozostaje taki sam jak w roku 2015.

7Czy w cenę Szkoły wliczony jest Proces Certyfikacyjny?

TAK. W przypadku zakupu Szkoły przez osobę fizyczną lub firmę w cenę Szkoły wliczony jest cały Proces Certyfikacyjny i Certyfikaty dla jednej osoby.

W przypadku zakupu Szkoły przez firmę i udostępnianiu szkoleń wszystkim bądź wybranym pracownikom, i chęci przejścia przez nich przez Procesy Certyfikacyjne i otrzymanie Certyfikatów, do ceny Szkoły należy doliczyć dodatkową opłatę za Procesy Certyfikacyjne i Certyfikaty dla drugiej i każdej kolejnej osoby w firmy.

100 zł za każdy z 6 Procesów Certyfikacyjnych dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy

20 zł za każdy z 9 Certyfikatów dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy

8W jakim terminie odbędzie się Experts Busines Empire 2016 ™?

Raz w roku Instytut Coachingu i Mentoringu organizuje specjalną Konferencję dla swoich Absolwentów, której celem jest przekazanie najnowszych strategii i technik marketingu i sprzedaży usług doradczo-coachingowych. Program każdej Konferencji współtworzą sami Uczestnicy, którzy przez cały rok na ChangeMaker Community ™ zgłaszają tematy, których chcieliby się nauczyć podczas Konferencji. Konferencja to nie tylko doskonała okazja by być na bieżąco w nowinkach ze świata coachingu, to również możliwość spotkania ciekawych ludzi, nawiązania nowych znajomości i stworzenia nowych inicjatyw.

Konferencja trwać będzie od 3 do 4 dni w godzinach 9.00 - 17.00. Odbywać się będzie raz w roku na przełomie października i listopada. Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w Konferencji na żywo, uzyskają do niej dostęp w postaci szkolenia video, które będzie dostępne w okolicach stycznia kolejnego roku.

9W jaki sposób mogę zamówić Certyfikowaną Szkołę Coachów Video ™?

Certyfikowaną Szkołę Coachów Video ™ można zamówić na 2 proste sposoby.

Sposób #1 – W 3 prostych krokach na Platformie edukacyjnej i Społeczności Change Makers Community ™ dokonując płatności w systemie tpay.com

 1. Kliknij tutaj >> i wybierz interesujący Cię Pakiet (miesięczny lub roczny)
 2. Dodaj do koszyka.
 3. Dokonaj płatności online w systemie tpay.com.

Pamiętaj, aby po dokonaniu płatności wrócić do strony, ponieważ w ramach podziękowania za zaufanie często dodajemy tam wartościowe nagrody. W ciągu sekundy po dokonaniu płatności otrzymasz mailem potwierdzenie zakupu, a Twoje szkolenie będzie dostępne dla Ciebie w sekcji Moje szkolenia.

Sposób #2 - W 3 krokach dokonując tradycyjnego przelewu (Ten sposób płatności przeznaczony jest dla firm, które najpierw potrzebują otrzymać fakturę pro-forma, lub osób fizycznych, których bank nie jest obsługiwany przez system płatności transferuj.pl

 1. Wyślij do nas mail na adres biuro@instytutcoachinguimentoringu.pl z informacją, że pragniesz zamówić Certyfikowaną Szkołę Coachów Video ™. W informacji podaj wszystkie potrzebne dane do faktury i mail na który mamy przesłać Tobie fakturę pro forma.
 2. Po otrzymaniu od nas mailem faktury pro forma, dokonaj płatności tradycyjnym przelewem bankowym.
 3. Po otrzymaniu przelewu natychmiast otrzymasz od nas mailem dane dostępowe do wszystkich szkoleń i materiałów tworzących Szkołę.

Najczęściej zadawane pytania techniczne dotyczące Platformy Edukacyjnej ChangeMaker Community ™

1 Jak uzyskać login do Platformy edukacyjnej detalo.TV

Aby uzyskać bezpłatny dostęp i przetestować Platformę edukacyjną Change Makers Community ™ należy wypełnić formularz na stronie: http://platforma.instytutcoachinguimentoringu.pl/ Aby uzyskać pełen dostęp do Platformy i jej zasobów edukacyjnych należy opłacić abonament miesięczny lub roczny. Jeśli opłacili Państwo abonament i nie posiadacie Państwo loginu niezbędnego do zalogowania się do Platformy prosimy o wysłanie zapytania na adres biuro@instytutcoachinguimentoringu.pl

2Nie wiem jak się zalogować. Co mam zrobić?

Wpisz swój login i hasło na stronie: http://platforma.instytutcoachinguimentoringu.pl/logowanie/ i kliknij przycisk „ZALOGUJ SIĘ”. Jeśli nadal nie możesz się zalogować, upewnij się czy dobrze wpisałeś swój login i hasło. Jeśli hasło nie jest Ci znane, kliknij "Nie pamiętasz hasła?" a następnie podaj swój e-mail wykorzystywany przy logowaniu do Platformy Change Makers Community ™.

3 Podczas logowania do Platformy wyskakuje błąd "Nieprawidłowa nazwa użytkownika". Co mam robić?

Upewnij się czy dobrze wpisałeś swój login i hasło. Jeśli hasło nie jest Ci znane, kliknij "Nie pamiętasz hasła?" a następnie podaj swój e-mail wykorzystywany przy logowaniu do Platformy Change Makers Community ™.

4 Z kim mogę się skontaktować w przypadku problemów?

W razie problemów skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub numeru telefonu zamieszczonego na stronie: http://www.instytutcoachinguimentoringu.pl/kontakt/

5Nie otrzymałem e-maila: potwierdzenia rejestracji, loginu i hasła, odzyskiwania hasła oraz innej komunikacji. Co mam zrobić?

Najprawdopodobniej nasze wiadomości są przez Twój system pocztowy klasyfikowane jako niechciane i trafiają do folderu „spam”. Poszukaj w nim e-maili wysłanych z domeny „instytutcoachinguimentoringu.pl” Dodaj także wszelkie adresy z domeny „instytutcoachinguimentoringu.pl” („*@*.instytutcoachinguimentoringu.pl”) do tzw. whitelisty filtra poczty. Jeśli nie masz folderu „spam” w swoim programie pocztowym, lub nie wiesz, jak dodać domenę do whitelisty, skontaktuj się ze swoim administratorem poczty. Gdyby jednak żaden z powyższych sposób nie pomógł, skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie http://www.instytutcoachinguimentoringu.pl/kontakt/ i opisz swój problem, podaj inny adres e-mail, na który moglibyśmy wysyłać wiadomości do Ciebie oraz numer telefonu kontaktowego, na wypadek gdyby i ten sposób nie zadziałał.

6Nie otrzymałem maila z loginem, co robić?

Jeżeli nie otrzymałeś maila z linkiem aktywującym konto, który został wysłany z adresu biuro@instytutcoachinguimentoringu.pl, sprawdź w pierwszej kolejności czy nie trafił do folderu ze spamem. Jeżeli go nie znajdziesz, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie http://www.instytutcoachinguimentoringu.pl/kontakt/

7 Strona wyświetla się nieprawidłowo. Co robić?

Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję przeglądarki internetowej w Twoim systemie. Aby strona wyświetlała się prawidłowo, korzystaj z Windows Internet Explorer z wyłączonym widokiem zgodności (compatibility view), w wersji co najmniej 10.0, najnowszej wersji Mozilla Firefox, lub Google Chrome.

8 Mój dostęp do Platformy został zablokowany. Co robić?

W celu uzyskania ponownego dostępu do Platformy konieczne jest opłacenie abonamentu miesięcznego lub rocznego.