Korzyści z uczestnictwa w Certyfikowanje Szkole Coachów Video ™

 • Poznanie uniwersalnej struktury dla sesji i całego procesu coachingu, zdobycie praktycznych umiejętności i zyskanie pewności i biegłości w prowadzeniu indywidualnego coachingu holistycznego pracując w Life Coachingu, Executive Coachingu, Career Coachingu czy Business Coachingu.
 • Poznanie szerokiego zakresu narzędzi coachingowych (objętych prawami autorskimi) i ich stosowania, służących efektywnemu pomaganiu Klientom w biznesie, karierze i życiu.
 • Możliwość uzyskania certyfikatu Master Coach of Integrated Coaching ™.  
 • Poznanie reguł i nabycie umiejętności tworzenia własnych struktur i narzędzi. 
 • Zbudowanie fundamentów Prosperującego Biznesu Coachingowego - wybór swojej niszy coachingowej, zbudowanie odpowiedniej marki oraz stworzenie infrastruktury służącej pozyskiwaniu i utrzymywaniu klientów i partnerów biznesowych.
 • Budowa systemu gwarantującego przypływ stałego strumienia nowych, wysoko płatnych klientów oraz pozyskanie pierwszych, płatnych Klientów.
 • Rozwój swoich zysków i wpływu na Siebie i Klientów poprzez zbudowanie wielu strumieni dochodów w biznesie coachingowym, opartych na metodologii THE New Game of Business Coaching.
 • Własny rozwój - uczestnicy przechodzą przez wiele doświadczeń na wielu poziomach uczenia się i zmiany oraz przechodzą swój indywidualny proces coachingu. 
 • Możliwość członkostwa w ChangeMaker Community ™ - Społeczności Expertów, których Misją jest robienie pozytywnej różnicy w życiu innych ludzi. ChangeMaker Community ™ to unikalne forum wymiany doświadczeń, współpraca, możliwość zadawania pytań, otrzymywania gotowych odpowiedzi i wsparcia, dzielenia się swoim doświadczeniem i pomagania innym, inspirowania się, nawiązywanie nowych znajomości, poznawanie ludzi z branży oraz dzielenie się najlepszymi praktykami w gronie profesjonalnych coachów, mentorów, doradców, konsultantów, trenerów, z całej Polski.
 • Możliwość dalszego pogłębiania wiedzy i umiejętności przez udział w cyklicznych warsztatach pogłębiających kompetencje coachingowe.
 • Uczestnictwo w kursach aplikacyjnych II poziomu: Diagnozowanie i zarządzanie talentami, Corporate Coachingu, Career Coachingu oraz Team Coachingu.
 • Możliwość zdobycia Certyfikatu Master Coach
 • Stały dostęp do unikalnego wsparcia na każdym etapie rozwoju: przed szkoleniem, w trakcie szkolenia jak i po jego zakończeniu.

Kup szkolenie